آشنایی با نکات ایمنی ژنراتور دیزلی

اقدامات احتياطي مناسبي بايد در هنگام استفاده از ديزل ژنراتور ها در نظرگرفته شود ،مانند استفاده از سيم و کابل هايي که داراي کارآمدي بالايي هستند. از تحميل بار اضافي به ژنراتور ديزلي خودداري شود. خاموش شدن اتوماتيک ديزل ژنراتور در مواقعي که ژنراتور بايد بطور دايمي نصب شود فراموش نشود تا در افزايش فشار ( و جلوگيري از آسيب به موتور يا ژنراتور ) آن را به صورت خود کار خاموش نمايد . حفظ دماي موتور ضروري است. درجه حرارت بالا باعث خاموش شدن يا خراب شدن ژنراتور در هنگام افزايش بيش از حد حرارت مي شود. فشار نامناسب روغن در موتور ژنراتور باعث کارکرد نامناسب ديزل ژنراتور مي شود. براي جلوگيري از خاموش شدن هاي پيش بيني نشده ، مي توان از کيت هاي خاموش کننده استفاده کرد. کيت هاي خاموش کننده، ژنراتور را درمقابل خرابي ها محافظت مي کند و مکانيزم آن را کنترل مي کند. نگهداري منظم از موتورهاي ديزل ژنراتور ضروري مي باشد مخصوصا برنامه تعويض روغن آن از اهميت خاصي برخوردار است .
زمان سنج مي تواند در جهت افزايش طول عمر ژنراتور بکار گرفته شود. زمان سنج مدت زمان مصرفي را مشخص مي کند . داشتن دانش مربوط به جنبه هاي الکتريکي يک ويژگي اضافه شده به نيازمنديهاي ايمني در هر موتور مي باشد.استفاده از يک همکار يا تکنسين حرفه اي در هنگام سرويس ژنراتور براي ايمني شخصي نيز ضروري مي باشد. ملاحظاتي هم براي جلوگيري از آتش سوزي در هنگامي که دماي ژنراتور بالا مي رود بايد در نظر گرفته شود. از ريخته شدن روغن بروي زمين بايد براي اجتناب از خطر آتش در نظر گرفته شود. نصب ژنراتور ها بايد در محلي دور از خانه هاي مسکوني باشد ( براي کاهش آلودگي صوتي و هوا در محل سکونت).
در حال حاضر نيازمندي براي ذخيره سازي برق در صنعت، خانه و محل کار ، که به شبکه برقي متصل مي باشد بسيار مورد نياز است. هر ديزل ژنراتور از روي کيلو وات برقي که توليد مي کند رتبه بندي مي شود. يک خانه يا يک مزرعه ممکن است 22 الي 25 کيلووات برق لازم داشته باشد. در اين مورد يک موتور ديزل ژنراتور 30 کيلو واتي مناسب خواهد بود. اين موتور ديزل ژنراتور 30 کيلوواتي معمولاً به صورت مطمئن در 25 کيلو وات و با 1800 rpm مدت زمان طولاني کار خواهد کرد. موتور هاي ديزل ژنراتور معمولاً تضمين تامين منبع تغذيه بدون قطعي را در همه زمان ها ارايه مي کنند، به خصوص در زمان هايي که شديداً مورد نياز است مانند قطعي برق ناگهاني.