آشنایی بیشتر با دیزل ژنراتور

ديزل ژنراتور، به ترکيبي از موتور ديزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعي از قبيل شاسي، اطاقک ضد صدا(کنوپي)، سيستم‌هاي کنترل، قطع کننده‌هاي اضطراري مدار، سيستم پيش گرما (گرمکن)، سيستم استارت اتوماتيک و غيره که به منظور توليد برق استفاده مي‌شود، مي‌گويند. در نظر گرفتن سايز ديزل ژنراتور براي جلوگيري از کم شدن بار يا کمبود توان ضروري است.
مجموعه ديزل ژنراتور:
موتور ژنراتورها مي‌توانند از ? تا ?? کيلوولت آمپر (kva) براي منازل ، فروشگاهها ، ادارات کوچک و تا قدرت (3300kva) قابل استفاده براي مجتمع هاي بزرگتر نظير کارخانجات برق توليد کنند.
يک ژنراتور ???? کيلوولت آمپر را مي‌توان درون يک اطاقک ايزوله قابل حمل ( کنوپي) قرار داد. ژنراتورهاي ? مگاوات براي ايستگاه‌هاي کوچک توليد برق استفاده مي‌شوند و براي اين منظور مي‌توان از چندين دستگاه ژنراتور استفاده کرد. ژنراتورها در سايزهاي بزرگتر به صورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهيزات فرعي به آنها اضافه مي‌شود.
از ديزل ژنراتورها نه تنها براي توليد برق اضطراري بلکه به جهت تامين برق مورد نياز به صورت مستمر يا در زمان اوج مصرف و يا حتي در زماني که کمبود ژنراتورهاي بزرگتر حس مي‌شود استفاده مي‌شوند
کشتي‌ها و بسياري از وسائل نقليه بزرگ زميني مانند قطارها نيز از ديزل ژنراتور نه فقط براي تامين برق روشنايي بلکه براي تامين نيروي محرکه مورد نياز خود استفاده مي‌کنند. محرکه‌هاي برقي قبل از جنگ جهاني اول در کشتي‌ها مورد استفاده قرار گرفتند و در طول جنگ جهاني دوم به تکامل رسيدند.
دستگاه‌هاي توليد برق بر اساس ظرفيت توليد نرمال تا ماکزيمم و بر اساس قدرت توليدي و به کيلووات طبقه‌بندي و نامگذاري شده و با توجه به نوع مصرف آن براي توليد برق مستمر يا اضطراري انتخاب مي‌شوند.