آنتی اسکالانت آب دریا

IP-191S آنتي اسکالانت چند منظوره سيستم هاي اسمز معکوس(RO)، نانوفيلتراسيون (NF) و الکترودياليز برگشتي(EDR) است. اين محصول در جلوگيري از رسوب سيليس بر سطح ممبران بسيار موثر است. علاوه بر خاصيت شگفت انگيز اين ماده در مهار رسوب سيليس، IP-191S رسوب کربنات کلسيم، سولفات استرانسيوم، سولفات باريم، فلوريد کلسيم و اکسيدهاي فلزي را نيز مهار مي نمايد.

اطلاعات تکميلي

شرح کلي: IP-191S داراي تاييديه از سوي سازندگان عمده ممبران است. IP-191S داراي گواهي استاندارد60 ANSI/NSF جهت استفاده در توليد آب آشاميدني در سيستم هاي اسمز معکوس، نانوفيلتراسيون و EDR است.
ميزان مصرف: IP-191S يک محلول آبي است و شکل غليظ آن خورنده مي باشد. جهت تزريق مي بايست از تجهيزات مقاوم در برابر خوردگي استفاده شود. مواد مناسب شامل PVC، پلاستيک تقويت شده با شيشه، PP يا HDPE است. دوز مصرف اين ماده به کيفيت آب تغذيه و شاخص هاي اشباع ترکيبات گوناگون موجود در فاضلاب سيستم که پتانسيل رسوب پذيري دارند بستگي دارد. توصيه مي شود اين محصول به آب تغذيه، و بعد از تمامي تجهيزات فيلتراسيون و فيلترهاي کارتريج تزريق شود. IP-191S در تمام نسبت ها با آب قابل امتزاج مي باشد. اين ماده را ميتوان بصورت خالص، و يا پس از رقيق سازي با آب توليدي RO تزريق نمود. توصيه مي گردد حداقل قدرت محلول تزريقي20% باشد. IP-191S مي بايست بطورمداوم و متناسب با ميزان جريان آب تغذيه تزريق گردد.
روش مصرف: IP-191S تحت تاثير گاز کلر يا زيست کش هاي اکسيدکننده قرار نمي گيرد. IP-191S مي بايست در سيستم هاي RO بعد از گاز کلر و سديم متابيسولفيت تزريق شود. IP-191S با باقيمانده پليمرهاي کاتيوني که از سيستم پيش تصفيه باقيمانده اند سازگار نيست.
منبع: ايسان پارسه