آنتی اسکالانت و تصفیه آب صنعتی

تصفيه آب صنعتي

آب درصنعت براي مصارف گوناگون و با کيفيت متفاوت به کار مي رود . براي بهره برداري بهتر از فرايندهاي صنعتي که نياز به آب دارند . تصفيه آب صورت مي پذيرد ،حذف املاح معدني که باعث ايجاد رسوب و کاهش عملکرد سيستم هاي تصفيه آب مي شوند يکي از مهم ترين نکات در تصفيه آب مورد استفاده در صنايع است. آنتي اسکالانت

انواع روش هاي تصفيه آب صنعتي

1-تصفيه آب به روش تبادل يوني :در اين روش از تبادل يوني به منظور سخت گيري آب و توليد آب خالص با درجه بالا استفده مي شود.
2-تصفيه آب به روش فيلتراسيون :روش هاي فيلتراسيون شامل ميکرو فلتراسيون ،اولترافيلتراسيون و نانو فيلتراسيون مي باشد که هدف آن جداسازي اجزاي آلي و املاح محلول در آب براي توليد آب خالص است.
3-تصفيه آب به روش EDI :اين روش ترکيبي از تبادل يوني و فيلتراسيون غشايي است.
4-تصفيه آب به روش EDR (الکترودياليز معکوس) : در اين روش حذف املاح معدني با استفاده از جريان برق DC و غشاهاي آنيوني و کاتيوني صورت مي پذيرد.

5-تصفيه آب به روش سيستم اسمز معکوس RO : به علت پيشرفت فناوري صنايع امروزه براي تصفيه آب مورد استفاده در بخش هاي مختلف خود از سيستم اسمز معکوس استفاده مي نمايند که در ادامه به توضيح آن مي پردازيم . مهم ترين ويژگي تصفيه آب به روش اسمز معکوس بازدهي بالاي آن وهزينه پايين تر نسبت به روش هاي قديمي است.
منبع: توچال شيمي 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی