آنتی اسکالانت چند منظوره سیستم های اسمز معکوس

IP-510 آنتي اسکالانت چند منظوره سيستم هاي اسمز معکوس(RO)، نانوفيلتراسيون (NF) و الکترودياليز برگشتي(EDR) است. اين محصول در جلوگيري از رسوب سيليس بر سطح ممبران بسيار موثر است. علاوه بر خاصيت شگفت انگيز اين ماده در مهار رسوب سيليس، IP-510 رسوب کربنات کلسيم، سولفات استرانسيوم، سولفات باريم، فلوريد کلسيم و اکسيدهاي فلزي را نيز مهار مي نمايد.

اطلاعات تکميلي

شرح کلي: IP-510 داراي تاييديه از سوي سازندگان عمده ممبران است. IP-510 داراي گواهي استاندارد60 ANSI/NSF جهت استفاده در توليد آب آشاميدني در سيستم هاي اسمز معکوس، نانوفيلتراسيون و EDR است.
ميزان مصرف: IP-510 يک محلول آبي است و شکل غليظ آن خورنده مي باشد. جهت تزريق مي بايست از تجهيزات مقاوم در برابر خوردگي استفاده شود. مواد مناسب شامل PVC، پلاستيک تقويت شده با شيشه، PP يا HDPE است. دوز مصرف اين ماده به کيفيت آب تغذيه و شاخص هاي اشباع ترکيبات گوناگون موجود در فاضلاب سيستم که پتانسيل رسوب پذيري دارند بستگي دارد. توصيه مي شود اين محصول به آب تغذيه، و بعد از تمامي تجهيزات فيلتراسيون و فيلترهاي کارتريج تزريق شود. IP-510 در تمام نسبت ها با آب قابل امتزاج مي باشد. اين ماده را ميتوان بصورت خالص، و يا پس از رقيق سازي با آب توليدي RO تزريق نمود. توصيه مي گردد حداقل قدرت محلول تزريقي20% باشد. IP-510 مي بايست بطورمداوم و متناسب با ميزان جريان آب تغذيه تزريق گردد.
روش مصرف: IP-510 تحت تاثير گاز کلر يا زيست کش هاي اکسيدکننده قرار نمي گيرد. IP-510 مي بايست در سيستم هاي RO بعد از گاز کلر و سديم متابيسولفيت تزريق شود. IP-510 با باقيمانده پليمرهاي کاتيوني که از سيستم پيش تصفيه باقيمانده اند سازگار نيست.
منبع: ايسان پارسه