اتصالات الکتروفیوژن

انتخاب اتصالات مناسب پلي اتيلن براي اجراي خطوط لوله پلي اتيلن بستگي به کاربرد خط لوله ، نيازمنديها و امکانات موجود دارد. از اتصالات الکتروفيوژن معمولاً در شبکه هاي توزيع گاز و از اتصالات جوشي هميار انديش البرز واتصالات پيچي و جوشي پلي اتيلني، در خطوط آب و فاضلاب و شبکه توزيع آنها استفاده ميشود،اتصالات پيچي به راحتي و سريعاً باز و بسته شده و هيچگونه آسيبي به لوله واردنمي کنند وکليه اتصالات پلي اتيلن از ويژگي هاي ذيل برخوردارند:
مقاومت بسيارخوب اتصالات پلي اتيلن در مقابل شکستگي و ترک خوردگي
مقاومت بالادر مقابل فشار و ضربه
مقاومت دربرابر مواد شيميايي
مقاوم دربرابرخوردگي و ساييدگي
مقاومت عاليدر مقابل ارتعاشات ناشي از زمين لرزه
مصون از زنگزدگي
صاف و صيقلي بودن جداره داخلي و خارجي و عدم رسوب گيري
پذيري بالا هزينه بسيار پائين نصب و اجرا و عدم نياز به ماشين آلات سنگين