ازن

گاز ازن ( O3 ) یکی از قوی ترین اکسید کننده های موجود در طبیعت به شمار می رود.
ازن عامل ضدمیکروبی با طیف گسترده و قوی بوده که می تواند باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، جلبک ها و کپک ها را در زمان بسیار کوتاهی به طور کامل از بین می برد. فرآیندی که ازن توسط آن میکرو ارگانیسم ها را از بین می برد به زوال سلولی ( Cell Lysing ) معروف است. در این فرآیند ازن دیواره سلولی میکروارگانیسم ها را شکسته و سیتوپلاسم باکتری را حل می کند.

گاز ازن قدرت اکسیدکنندگی بسیار بالایی دارد که این خاصیت آنرا برای عملیات تصفیه آب و ضدعفونی کردن بسیار مناسب کرده است. خواص گاز ازن که آنرا برای عملیات تصفیه آب و ضدعفونی مناسب کرده است به قرار زیر است:
از بین بردن باکتری ها و ویروس ها
از بین بردن جلبک ها و قارچ ها
از بین بردن بو و رنگ آب
اکسید کردن آهن و منگنز و تبدیل آنها به مواد رسوب دهنده و قابل فیلتر شدن
رسوب دهی فلزات سنگین
اکسید کردن ترکیبات آلی به فرمی که به آسانی لخته و یا به آب و دی اکسید کربن تبدیل شوند
گاز ازن باقیمانده در آب که واکنش نداده در زمان کوتاهی مجددا به اکسیژن تبدیل می شود و بر خلاف کلر هیچگونه مواد مضر به جا نمی گذارد (کلر در آب ترکیبات تری هالو متان تولید می کند که بسیار سرطان زاست).
ازن به دو روش تولید می شود، یکی تابش نور فرابنفش به گاز اکسیژن در طول موج 185nm و دیگری تخلیه الکتریکی هاله ای با ولتاژ بالا در محفظه ای از گاز اکسیژن که روش دوم به صرفه تر می باشد و در ژنراتور های ازن از این روش استفاده می شود.