اسمز معکوس , آب شیرین کن , شیرین سازی آب , را تشریح کنید؟

پيشرفته ترين روش تصفيه آب صنعتي، روش اسمز معکوس با آب شيرين کن مي باشد که در اين فرايند آب با فشار از يک سري غشاء نيمه تراوا (Semi Permeable Membrane ) عبور داده مي شود. اين فشار خارجي از فشار اسمزي طبيعي بيشتر است در نتيجه مولکول هاي کوچک تر از منافذ غشاء، عبور مي کنند در حالي که مولکولهاي بزرگ تر قادر به عبور از غشاء نيستند و سپس در جرياني جانبي از کنار غشاء عبور داده شده و دفع مي گردند . آنتي اسکالانت
در آب شيرين کن به روش اسمز معکوس آب توسط پمپ هاي فشار قوي به داخل غشاء هاي نيمه تراوا که داراي منافذ بسيار ريزي به قطر تقريبي 42 ميکرون مي باشد تزريق مي گردد . اين منافذ از عبور ملکولهايي که بزرگتر از مولکولهاي آب مي باشند جلوگيري مي نمايند و آب تقريباً خالص ( Permeate ) از يک سمت و آب تغليظ شده ( پر املاح يا آب نمک Brine ) از طرف ديگر جريان مي نمايد . اسمز معکوس مي تواند حدود 90 تا 99% کليه املاح آب ( T.D.S ) و کلوئيدي موجود در آب را حذف نمايد اين املاح شامل نمکهاي سديم ، پتاسيم ، سولفات ، بي کربنات و سليکات و باکتريها و ويروسها و ساير املاح محلول در آب مي باشند . مزيت استفاده از سيستم اسمز معکوس نسبت به روشهاي ديگر ، صرفه اقتصادي ، مصرف انرژي کم – عدم آلوده سازي محيط زيست و سهولت کار با اين دستگاه و کاهش هزينه هاي تعميراتي و نگهداري مي باشد .
تصفيه آب به روش اسمز معکوس در محدوده بسيار زيادي از صنايع مختلف کاربرد فراوان دارد برخي از موارد به شرح زير مي باشد :

? تأمين آب آشاميدني شهرها و روستاها و صنايع
? تأمين آب تصفيه مورد نياز و مناسب صنايع مانند ديگهاي بخار ، صنايع دارو سازي و لاستيک سازي ، الکترونيک ، آزمايشگاهها و ...
? سيستمهاي حرارتي و برجهاي خنک کننده
? نمک زدايي از آب شور و آب دريا
? تغليظ آب ميوه ، شير ، محلول هاي شکر
? شيرين کردن آب شور صنايع غذايي و پليمري

غشاء ( Membrane )
اصلي ترين بخش يک سيستم اسمز معکوس غشاء آن يا ممبران مي باشد ، بطوريکه تمام نمکهاي موجود در آب مانند مواد آلي و غير آلي و ميکرو ارگانيسم ها توسط غشاء بطور کامل يا تا درصد بسيار بالايي حذف مي‌گردد . غشاء در اسمز معکوس در برابر مواد شيميائي و يا بيولوژيکي مقاوم بوده و همچنين تحمل فشار اعمال شده به آن را دارد و در برابر اسيديته آب ( PH ) نيز مقاوم مي باشد .
غشاء در انواع مدلهاي اسپيرال‌وند ( Spiral wound ) و هالوفايبر ( Halo faiber ) ساخته مي شوند که قادر به حذف نمک ها و املاح محلول در آب ( اعم از آب دريا – آب شود و ... ) مي باشد .
 منبع: شرکت فرا اب