اسیدشویی دیگ بخار

رسوب به لايه اي چسبنده که از مواد خارجي تشکيل شده بر روي آب ايجاد مي شود مي گوييم,براي جلوگيري از تشکيل رسوب در ديگ هاي بخار و آبگرم بايستي از مواد شيميايي که مانع از ايجاد رسوب مي شود استفاده کنيم.ديگ بخاري که داراي رسوب باشد نمي تواند به خوبي کار کند و آب را به بخار تبديل کند به همين دليل بايستي براي برطرف کردن رسوب اقدام شود, به عبارت ديگر وجود رسوب در ديواره ي داخلي ديگ بخار در عملکرد ديگ بخار تاثير منفي مي گذارد و ديگ بخار را دچار نقص فني مي کند

زيرا وجود رسوب به مرور زمان بر روي نقاطي از ديگ بخار اختلال ايجاد مي کند و همين موضوع باعث مي شود که کارکرد ديگ بخار مختل شود .براي رسوب زدايي از ديگ بخار همانند ساير موارد نگهداري ديگ بخار بايد به صورت دقيق انجام شود..شرکت نيک بينش کارن در اين زمينه متبحر مي باشد و بر طبق اصول استاندارد و ايمني رسوب زدايي ديگ بخار را انجام مي دهند.