اطلاعات و نيازهاي كلي براي ديگ بخار و آبداغ

تعيين كيفيت ، تركيبات و سختي آب مصرفي (در ديگ بخار ) براي تجهيزات مربوطه مثل سختي گير و غيره
نوع سوخت مايع مصرفي به همراه مشخصات و تركيبات و ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن
نوع سوخت گازي مصرفي با مشخصات و تركيبات ، ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن و فشار گاز قابل دسترس در محل نصب ديگ بخار
نوع سوخت جامد با مشخصات و تركيبات و حالت مواد(اندازه دانه و نقطه ذوب) و ارزش حرارتي ناخالص و خالص (در سوختهاي مخلوط نسبت مواد و روش احتراق)
نيروي برق مصرفي شامل مشخصات (ولتاژ- فركانس – تعداد فاز – تعداد سيم ها و هر گونه محدوديت به كار اندازي مستقيم موتورها)
شرايط محل نصب از لحاظ فونداسيون ، ابعاد ساختمان و شرايط آب و هوايي و غيره
محدوديت هاي زيست محيطي براي گاز هاي خروجي از ديگ

ثانياً : تعيين مرجع معتبر بازرسي ديگ بخار
خريداران ديگ بخار بايد با توافق سازنده ، مرجع يا فرد معتبري را كه از لحاظ مراجع قانوني (اداره استاندارد ايران )مورد تأييد ميباشد را براي بازرسي حين ساخت ديگ مورد نظر ، معرفي نمايند

و از طرفي با توجه به اينكه معمولاً شركتهاي بازرسي محدودي در زمينه بازرسي از ديگ هاي بخار و آبگرم در سطح كشور ما داراي صلاحيت ميباشند و معمولاً توليدكنندگان با يكي از اين شركت ها طرف قرارداد مي باشند ، فلذا خريدار بهتر است از سازنده در اين خصوص كسب اطلاع نمايد و در صورتي كه تمايل داشته باشد اطلاعات لازم را در خصوص نحوة بازرسي و مراحل آن از سازنده و يا مستقيماً از شركت بازرسي استعلام نمايد .
ولي معمولاً روش بازرسي همانطور كه در قسمت مربوطه توضيح داده شده از سه قسمت اساسي ذيل تشكيل ميشود :
بررسي و تأييد نقشه طراحي شده ديگ بخار
بازديد و تأييد مواد اوليه خريداري شده براي ديگ بخار
بازرسي و بازديد از نحوة جوشكاري ها ، تست جوشها و نهايتاً تست با آب تحت فشار (تست هيدروستاتيك)

در نهايت كار توليد و پس از طي كليه مراحل و كسب تأييد بازرس ، شركت بازرسي اقدام به ارائه گواهينامة ساخت ديگ بخار نموده كه به معناي تأييد ديگ بخار ساخته شده ميباشد و پلاكي تحت عنوان پلاك بازرسي ، مربوط به همان ديگ نيز به سازنده تحويل داده ميشود و بدان معني ميباشد كه شركت بازرسي مسئوليت تطبيق ديگ بخار با خواسته هاي استاندارد را به عهده خواهد داشت . 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی