انجام تست ضخامت سنجی دیگ بخار

براي حفظ ايمني بيشتر و جلوگيري از فجايع ناگوار و خطرات احتمالي بايستي حداقل سالي يکبار بازرسي از ديگ بخار انجام شود.در بازرسي از ديگ بخار انجام تست ضخامت سنجي ديگ بخار در طي چندين مرحله ,تست هاي مختلفي بر روي ديگ بخار انجام مي شود.به عبارت ديگر مي توان گفت دو نوع تست ضخامت سنجي ديگ بخار و تست هيدرو استاتيک ديگ بخار بر روي ديگ هاي بخار انجام مي شود. دراين مقاله سعي مي کنيم به صورت مختصر درباره انجام تست ضخامت سنجي ديگ بخار توضيح بدهيم :

تست ضخامت سنجي ديگ بخار
در بازرسي از ديگ بخار در ابتداي کار بايستي تست هيدرواستاتيک ديگ بخار انجام شود و بعد از تست هيدرواستاتيک, از ديگ بخار تست ضخامت سنجي انجام مي شود, زيرا بايد مقاومت قسمت هاي مختلف ديگ بخار اندازه گيري بشود. براي تست ديگ بخار به قسمت هاي مختلف ديگ بخار فشار زيادي وارد مي کنيم و مقاومت قسمت ها را اندازه مي گيريم. تست ضخامت سنجي ديگ بخار توسط دستگاههاي آلتراسونيک تست مي شود.نقاط مختلف ديگ بخار را در ابتدا تميز مي کنيم و بعد با يک گريس مخصوص چرب مي کنيم و سپس پراب دستگاه را براي اندازه گيري بر روي نقاط قرار مي دهند و دستگاه با حساسيت بسيار و دقت بالا ضخامت ديگ بخار را نشان مي دهد و بازرسان ديگ بخار در صورتي اجازه ادامه کار به ديگ بخار را مي دهند که ضخامت ديگ بخار در حد استاندارد باشد.