انواع دیگ بخار

دیگ های بخار اصولا در سه نوع واترتیوب و فایرتیوب و طرح ترکیبی ساخته می شوند. انواع دیگ بخار واترتیوب یا لوله آبی اکثرا در صنایع تامین نیرو مانند نیروگاه های تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد و دیگ های بخار لوله آتشین یا فایرتیوب در صنایعی که بیشتر نیاز به تولید بخار اشباع دارند مانند صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی های مختلف دیگ های بخار

برخی از ویژگیهایی که یک دیگ بخار می تواند داشته باشد عبارتند از :

هوا رسانی دیگ
ساختمان بدنه دیگ بخار که شامل موارد زیر است:
بدنه خارجی دیگ بخار
کوره و اتاقک احتراق
لوله ها
تمیزکاری و کنترل دیگ
نصب دستگاه های خارجی دیگ بخار
تجهیزات و اتصالات دیگ بخار
مشعل مایع سوز
جرقه زن الکتریکی گازی
اصول کار پمپ و عرضه سوخت
روش کنترل مشعل خودکار
مشعل های دو سوخته گاز و مایع
کنترل هوا و سوخت
سوئیچ های فشار گاز
آزمایش شیرهای گاز توسط ازت به صورت خودکار
وسایل کمکی دیگ های بخار:
کنترل مدوله فشار
تنظیم دستگاه کنترل فشار
کلید حد فشار
قراردادن حد فشار در اندیکاتور اصلی
کنترل سطح آب دیگ بخار
کنترل کننده پمپ تغذیه و نخستین مرحله کمبود سطح آب و اعلام خطر
کنترل مدوله سطح آب
محفظه شناور
شیر کنترل مدوله
جعبه کنترل
بالا آمدن سطح آب در داخل دیگ (کاهش نسبت تبخیر)
پائین آمدن سطح آب در داخل دیگ بخار ( افزایش نسبت تبخیر)
کنترل کننده دوتائی سطح آب
کنترل کننده سطح آب خیلی کم
پمپ های تغذیه