انواع دیگ بخار براساس طبیعت

اين طبقه بندي ديگ بخار رايج ترين نوع طبقه بندي مي باشد,که به صورت مختصر در زير توضيح داده شده است:
ديگ بخار قابل حمل، ديگ بخار ساکن، ديگ بخار لکوموتيوي و دريايي که البته امروزه استفاده از ديگ بخار لکوموتيوي رايج نمي باشد.
ديگ بخار قابل حمل به ديگ بخاري گفته مي شود که بر سطح کشتي کوچک و کاميون مي توان نصب کرد.
ديگ بخارساکن به ديگ بخاري گفته مي شود که بدون جابجايي و هميشگي بر روي سطح زمين نصب مي شود.
ديگ بخار لکوموتيوي نيز ديگ بخاري است که براي کشيدن وسيله نقليه يا قطار برروي ريل راه آهن استفاده مي شود.
ديگ بخار دريايي که معمولا ارتفاع کمي دارد و براي کشتي هاي مسافربري و باري اقيانوس پيما ساخته مي شود. سرعت بخار دهي ديگ بخار دريايي بالا مي باشد.