انواع دیگ بخار چیست

ديگ هاي بخار اصولا در سه نوع واترتيوب و فايرتيوب و طرح ترکيبي ساخته مي شوند. انواع ديگ بخار واترتيوب يا لوله آبي اکثرا در صنايع تامين نيرو مانند نيروگاه هاي توليد برق مورد استفاده قرار مي گيرد و ديگ هاي بخار لوله آتشين يا فايرتيوب در صنايعي که بيشتر نياز به توليد بخار اشباع دارند مانند صنايع غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند. در مقاله انواع ديگ بخار بيشتر در مورد مدل هاي مختلف ديگ بخارهاي صنعتي و بويلرها توضيح داده شده است.

ويژگي هاي مختلف ديگ هاي بخار

برخي از ويژگيهايي که يک ديگ بخار مي تواند داشته باشد عبارتند از :

هوا رساني ديگ
ساختمان بدنه ديگ بخار که شامل موارد زير است:
بدنه خارجي ديگ بخار
کوره و اتاقک احتراق
لوله ها
تميزکاري و کنترل ديگ
نصب دستگاه هاي خارجي ديگ بخار
تجهيزات و اتصالات ديگ بخار
مشعل مايع سوز
جرقه زن الکتريکي گازي
اصول کار پمپ و عرضه سوخت
روش کنترل مشعل خودکار
مشعل هاي دو سوخته گاز و مايع
کنترل هوا و سوخت
سوئيچ هاي فشار گاز
آزمايش شيرهاي گاز توسط ازت به صورت خودکار
وسايل کمکي ديگ هاي بخار:
کنترل مدوله فشار
تنظيم دستگاه کنترل فشار
کليد حد فشار
قراردادن حد فشار در انديکاتور اصلي
کنترل سطح آب ديگ بخار
کنترل کننده پمپ تغذيه و نخستين مرحله کمبود سطح آب و اعلام خطر
کنترل مدوله سطح آب
محفظه شناور
شير کنترل مدوله
جعبه کنترل
بالا آمدن سطح آب در داخل ديگ (کاهش نسبت تبخير)
پائين آمدن سطح آب در داخل ديگ بخار ( افزايش نسبت تبخير)
کنترل کننده دوتائي سطح آب
کنترل کننده سطح آب خيلي کم
پمپ هاي تغذيه