انواع مختلف دیگ بخار

ديگ بخار به مخزني دربسته گفته مي شود که تحت فشار است. ديگ هاي بخار انواع مختلفي دارند.ديگ بخار را مي توان براساس طبيعت يا ساختمان و يا بر حسب استفاده طبقه بندي کرد. انواع ديگ بخارانواع ديگ بخار در دو دسته اصلي به صورت مختصر توضيح داده مي شود

انواع ديگ بخار براساس طبيعت
اين طبقه بندي ديگ بخار رايج ترين نوع طبقه بندي مي باشد,که به صورت مختصر در زير توضيح داده شده است:
ديگ بخار قابل حمل، ديگ بخار ساکن، ديگ بخار لکوموتيوي و دريايي که البته امروزه استفاده از ديگ بخار لکوموتيوي رايج نمي باشد.
ديگ بخار قابل حمل به ديگ بخاري گفته مي شود که بر سطح کشتي کوچک و کاميون مي توان نصب کرد.
ديگ بخارساکن به ديگ بخاري گفته مي شود که بدون جابجايي و هميشگي بر روي سطح زمين نصب مي شود.

ديگ بخار لکوموتيوي نيز ديگ بخاري است که براي کشيدن وسيله نقليه يا قطار برروي ريل راه آهن استفاده مي شود.

ديگ بخار دريايي که معمولا ارتفاع کمي دارد و براي کشتي هاي مسافربري و باري اقيانوس پيما ساخته مي شود. سرعت بخار دهي ديگ بخار دريايي بالا مي باشد.

انواع ديگ بخار براساس ساختار
ديگ بخار براساس ساختار تنوع زير را دارد:
ديگ بخار چدني
ديگ بخار فولادي
ديگ بخار چدني ,ديگ گرمايشي کم فشاري است که همانطور که از اسمش نيز مشخص مي باشد, بوسيله ريختگري از چدن، برنز، يا برنج ساخته شده است.

ديگ بخارفولادي که دو نوع پرفشار و کم فشار را دارا مي باشد و در دنياي امروزي از ساختار جوشي برخورداراست و خود به دو دسته اصلي ديگ بخار لوله آبي و ديگ بخار لوله دودي طبقه بندي مي شود.