انواع مختلف موتور ژنراتور از نظر مصرف سوخت

موتور ژنراتور گازوئیلی (دیزل ژنراتور )
موتور ژنراتور گازی (گاز ژنراتور)
موتور ژنراتور بنزینی

انواع موتور ژنراتور :
موتور ژنراتور استاندارد: دیزل ژنراتور بدون پوشش که به صورت Indoor استفاده
می شود.
موتور ژنراتور دارای پوشش ضد صدا ( کنوپی) Acoustic Canopy : کاربرد جهت کاهش صدا و محافظت دستگاه در برار شرایط آب و هوایی که اغلب به صورت Outdoor استفاده می شود.
موتور ژنراتور کانتینری: پوشش کانتینری درموتور ژنراتورها با قدرت بالا که اغلب در فضای Outdoor جهت کارخانجات و مکان های صنعتی استفاده می شود.
دیزل ژنراتور پرتابل ( سیار و قابل حمل): کاربرد در عملیات غیر ساکن ماننده پروژه های بین شهری.