انواع مختلف موتور ژنراتور از نظر مصرف سوخت

موتور ژنراتور گازوئيلي (ديزل ژنراتور )
موتور ژنراتور گازي (گاز ژنراتور)
موتور ژنراتور بنزيني

انواع موتور ژنراتور :
موتور ژنراتور استاندارد: ديزل ژنراتور بدون پوشش که به صورت Indoor استفاده
مي شود.
موتور ژنراتور داراي پوشش ضد صدا ( کنوپي) Acoustic Canopy : کاربرد جهت کاهش صدا و محافظت دستگاه در برار شرايط آب و هوايي که اغلب به صورت Outdoor استفاده مي شود.
موتور ژنراتور کانتينري: پوشش کانتينري درموتور ژنراتورها با قدرت بالا که اغلب در فضاي Outdoor جهت کارخانجات و مکان هاي صنعتي استفاده مي شود.
ديزل ژنراتور پرتابل ( سيار و قابل حمل): کاربرد در عمليات غير ساکن ماننده پروژه هاي بين شهري.