انواع پرده هوا

عملکرد و مزایای پرده هوا:

1-1- جلوگیری از تبادل انرژی:
پرده هوا عامل بسیار مناسب در جلوگیری از هدر رفتن انرژی (سرما و گرما) و تبادل حرارت بین دو محیط (داخل و خارج) می باشد .

1-2- جلوگیری از ورود آلاینده ها :
پرده هوا از ورود گرد و غبار ، خاک ، دود ، بوهای نامطبوع و هر نوع آلودگی محیطی به فضای داخل جلوگیری می نماید .

1-3-جلوگیری از ورود حشرات :
با نصب پرده هوا حشرات موذی ، مضر و آلوده به میکروب قادر نخواهند بود از دیوار دفاعی ایجاد شده توسط این دستگاه عبور نمایند .

1-4-جلوگیری از ورود بادهای فصلی :
پرده هوا از ورود بادهای غالب فصلی به داخل محیط با وجود باز بودن درب جلوگیری می نماید .

1-5-جلوگیری از ورود بادهای فصلی : پرده هوا از ورود بادهای غالب فصلی به داخل محیط با وجود باز بودن درب جلوگیری می نماید . در حقیقت با نصب پرده هوا با وجود باز بودن درب از فواید درب بسته برخوردار خواهیم بود .