اهمیت آنتی اسکالانت در سیستم های اسمز معکوس

به علت پديده رسوب (scale) وگرفتگي (fouling) روي ممبران ها سرمايه گذاري روي مواد شيميايي آنتي اسکالانت براي نگهداري از سيستم اهميت فراواني دارد .
رسوبات به طور عمده از مواد معدني مانند کربنات کلسيم (CaCO3)، سولفات کلسيم (CaSO4)، سولفات باريم (BaSO4)، سولفات استرانسيم (SrSO4) و... تشکيل مي‌شوند. نمونه‌هايي از رسوبات غير متداول ولي به همان اندازه مشکل‌زا نيز رسوبات سيليکا (SiO2) و فلوريد کلسيم (CaF2) هستند.

مضرات پديده رسوب وگرفتگي روي ممبران ها
کاهش عمر ممبران و تعويض زودهنگام و درنتيجه تخريب آن
کاهش توليد و کيفيت آب تصفيه شده
افزايش هزينه بهره برداري از دستگاه اسمز معکوس
تزريق آنتي اسکالانت و جلوگيري از پديده رسوب

افزايش حجم و ضخامت رسوبات باگذشت زمان باعث کاهش جريان آب مي شود . براي کاهش موادي که روي ممبران ها مي نشيند از آنتي اسکالانت هاي اسمز معکوس استفاده مي شود. آنتي اسکالانت به آلاينده اي موجود در آب مي پيونددو از اتصال و چسبندگي آنها به به سطح ممبران جلو گيري مي نمايد، آنتي اسکالانت آلاينده ها را از داخل ممبران عبور داده وهمراه پساپ از سيستم خارج مي نمايد.

معايب استفاده از آنتي اسکالانت نامرغوب:
افزايش تعداد شسشتوي ممبران
کاهش طول عمر ممبران
تعويض زود هنگام
کاهش ظرفيت توليد
منبع: توچال شيمي