بازدارنده‌ی رسوب در دستگاه‌های اسمز معکوس

اين ماده بر پايه اسيد فسفونيک (فسفونيتها) و پليمرهاي ضد رسوب بوده و براي جلوگيري از تشکيل رسوب روي ممبرانهاي دستگاه اسمز معکوس (R.O.) و سيستم‌هاي نانوفيلتراسيون بسيار مؤثر است. R41 در جلوگيري از تشکيل رسوبات غير آلي به ويژه کربنات کلسيم، فسفات کلسيم و آهن و نيز سولفات و سيليکاي پايين تا متوسط نقش دارد. اين محصول در محدوده وسيعي از شرايط کارکرد دستگاه، تا انديس لانژلير (LSI) حدود ?/? و مقدار pH بين ? تا ?/? بخصوص براي آب‌ چاه با مقدار TDS بالا و قليائيت پايين تا متوسط از تشکيل رسوبات غير آلي جلوگيري مي‌کند. آنتي اسکالانت
مشخصات:

حالت فيزيکي مايع PH محلول کمتر از ?
رنگ کهربايي يا زرد مقدار انحلال در آب کاملا محلول
دانيسته در دماي ?? درجه بين ?/?? تا ?/??
مقدار و نحوه مصرف:
بصورت پيوسته و معمولاً در محل نصب فيلتر کارتريج تزريق مي‌شود. با توجه به کيفيت آب خام حدود ppm5-2 يعني ? تا ? گرم به ازاي هر مترمکعب آب خام (ورودي) دستگاه اسمز معکوس از طريق سيستم تزريق مواد شيميايي که روي دستگاه R.O. نصب شده است به آب تغذيه دستگاه R.O. وارد مي‌گردد. مقدار تزريق توسط درجه تزريق پمپ و غلظت محلول ساخته شده تنظيم مي‌گردد. مقدار دقيق تزريق با توجه به آناليز آب خام و مقدار بازيابي (Recovery) سيستم اسمز معکوس محاسبه مي‌گردد.
بسته بندي:
بشکه‌هاي پلاستيکي ?? و ??? ليتري (??، ???، ???، ??? و ??? کيلوگرمي)
موارد ايمني:
از تماس با چشم و پوست بدن جلوگيري شود و در ظروف کاملاً بسته و مکان خشک و تاريک نگهداري شود.