بازرسی دیگ بخار

بازرسي ديگ بخارتوسط دستورالعمل هاي ملي و بين المللي توسط بازرسان ديگ بخارانجام مي شود که در صورت وجود مشکل به کارفرما و صاحبکار فرصتي داده مي شود تا آن معايب را در ديگ بخار برطرف کنند و دستورات را در مدت مشخص است اعمال کند.بازرسي ديگ بخار بر طبق يک برنامه زماني معين و مشخص در سال انجام مي شود.بازرسي ديگ بخار براي کارفرما و بازرسان از نظر ايمني بسيار مهم مي باشد.
در زير به نکاتي که هنگام بازرسي ديگ بخار مورد توجه و بازرسي قرار ميگيرد به صورت مختصري توضيح مي دهيم:
1- امتداد شعله بايد در محور کوره ديگ بخار قرار گيرد .
2- دستگاه هاي تنظيم کننده سطح آب در وضعيت پائين و بالا بايد به نحو مطلوب عمل کند .
3- حصول اطمينان از احتراق کامل مواد سوختني
4- حصول اطمينان از صحت کار کليه سيستم هاي خودکار
5- انجام ساير آزمايش هاي ضروري
6- سالن ديگ بخار بايد مجزا باشد و داخل سالن هيچگونه مواد سوختني وجود نداشته باشد همچنين از انبار کردن اشياء در اين مکان خودداري کرد .

7- سالن ديگ بخار بايد حداقل مجهز به دو راه خروجي باشد . 

خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم