بخارشو چیست؟

دستگاه بخارشو امروزه در انواع مختلف توليد و مورد استفاده قرار مي گيرد. دستگاه بخارشو (Steam Generator) در اصل يک توليد کننده بخار در فشار هاي مختلف مي باشد.
دستگاه هاي بخارشوي خانگي در فشارهاي اتمسفريک کار مي کنند وليکن اگر دستگاه به نحوي طراحي گردد که فشار هاي بالاتر از اتمسفر به همراه توان بيشتر توليد بخار را دارا باشد شما بخارشوي صنعتي داريد. کارواش
دستگاه بخارشو در مصارف خانگي و نيمه صنعتي با نيروي الکتريسيته توليد بخار مي نمايد.
در بخارشوي صنعتي علاوه بر نوع الکتريکي آن، طراحي دستگاه بخارشو براي کار با سوخت هاي ديگر مانند گازوئيل و گاز مي باشد.

از کاربردهاي متعارف بخارشو ها در مصارف شستشوي ماشين ها و خودرو ها در کارواش ها مي باشد که بسيار مفيد مي باشند و استفاده از دستگاه کارواش بخار به دليل کاهش چشمگير مصرف آب و برق و از طرفي نيز کاهش استهلاک تجهيزات مکانيکي و مصرف مواد شوينده، نسبت به روش هاي قديمي بسياربا صرفه تر و بهينه تر مي باشد.