بویلرهای صنعتی و موتورخانه ای دیگهای بخار

بويلرهاي صنعتي و موتورخانه اي از جمله ديگهاي بخار ، آبگرم ، آبداغ ، روغن داغ توليد شده توسط شرکت انرژي بخار گستر و انواع ديگ هاي بخار توليد شده توسط اين شرکت با گارانتي معتبر عبارتند از:

عرضه بويلرهاي بخار به صورت فاير تيوب و واتر تيوب در فشار کاري مختلف
ديگهاي بخار فاير تيوب ايستاده از 100 کيلوگرم بر ساعت تا 500 کيلوگرم بر ساعت در فشار کاري مختلف و با نشان استاندارد و پلاک کنترل کيفي از شرکت بازرسي و کنترل کيفي داراي مجوز از اداره استاندارد ايران
ديگهاي بخار فاير تيوب افقي ، وت بک و سه پاس رپردار از 500 کيلوگرم بر ساعت تا 30 تن بخار بر ساعت در فشار کاري مختلف و با نشان استاندارد و پلاک کنترل کيفي از شرکت بازرسي و کنترل کيفي داراي مجوز از اداره استاندارد ايران
ديگهاي آبداغ و آبگرم فاير تيوب ، وت بک و سه پاس رپردار از 200.000 کيلو کالري تا 10.000.000 کيلوکالري بر ساعت در فشار کاري مختلف و با نشان استاندارد و پلاک کنترل کيفي از شرکت بازرسي و کنترل کيفي داراي مجوز از اداره استاندارد ايران
ديگهاي آبگرم ريورسي فاير تيوب و وت بک از 100.000 کيلوکالري تا 10.000.000 کيلوکالري بر ساعت در فشار کاري مختلف و با نشان استاندارد و پلاک کنترل کيفي از شرکت بازرسي و کنترل کيفي داراي مجوز از اداره استاندارد ايران
ديگهاي روغن داغ از 100.000 کيلوکالري تا 10.000.000 کيلوکالري بر ساعت در فشار کاري مختلف با نشان استاندارد و پلاک کنترل کيفي از شرکت بازرسي و کنترل کيفي داراي مجوز از اداره استاندارد ايران