تأثیر رسوب روی لوله های تبادل حرارتی دیگ بخار

رسوبات مختلفي که روي سطوح حرارتي ديگ بخار بوجود مي آيد از نظر مشخصات فيزيکي با يکديگر تفاوت دارند. مثلاً رسوبات کربنات که نرمتر از رسوبهاي ديگر است اگر در نتيجه تجزيه بيکربناتها بوجود آمده باشد داراي خلل زيادي است اين خلل در ضمن کار ديگ و بخار آب توليد مي شود که ضريب انتقال حرارت آن کوچکتر از آب مايع است بنابر اين مانع بزرگي در راه انتقال گرما به آب ديگ بوجود مي آيد و راندمان ديگ کم مي شود در صورتي که رسوب هاي سولفاتي که معمولاً خيلي سخت هستند و به سختي از بدنه ديگ جدا مي شوند کمتر داراي خلل و فرج بوده و ضريب انتقال حرارت آنها از رسوب هاي کربناتي بزرگتر است همچنين ضريب انبساط طولي کوچکي هستند در موقع گرم شدن ديگ نمي توانند به اندازه ورقهاي فولاد بدنه ديگ منبسط شود در نتيجه در بعضي نقاط که ضخامت قشر رسوب زياد است بواسطه جلوگيري از انتقال گرما بدنه ديگ سرخ شده است قشر نامبرده ناگهان ترک خورده آب به فلز سرخ شده مي رسد اين عمل علاوه بر تبخير ناگهاني آب و بالا رفتن فشار ديگ موجب توليد مقداري گاز هيدروژن مي شود که ممکن است با اکسيژن موجود در ديگ ترکيب و سبب انفجار ديگ شود.

کم شدن راندمان حرارتي ديگ بخار بر اثر رسوبات چندان قابل ملاحظه نيست در صورتي که ايجاد اختلاف درجه حرارت بين جدار داخلي و خارجي ديگ اهميت خيلي زيادي دارد و بيشتر اوقات موجب انفجار و تلفات جاني و مالي فراوان مي شود.