تاریخچه و انواع دیگ های بخار

همزمان با ورود بشر دوران صنعتي که با استفاده گسترده تر انسان از نيروي ماشيني در اوايل قرن هجدهم ميلادي اغاز شد. تلاش هاي افرادي نظير وات ، مارکيز و … از انگلستان در ارتباط با گسترش بهره برداري از نيروي بخار و طراحي و ساخت ديگ هاي بخار شروع شد. ديگ هاي بخار اوليه از ظروف سربسته و از ورق هاي آهن که بر روي هم برگردانده و پرچ شده بودند و شامل اشکال مختلف کروي يا مکعب بودند ، ساخته شدند.
اين ظروف بر روي ديوارهاي آجر بر روي آتشي قرار داده شده و در حقيقت برون سوز محسوب مي شد.

اين ديگ ها در مراحل آغاز بهره برداري تا فشار حدود bar 1 تأمين مي نمودند که پاسخگوي نيازهاي آن دوره بود ولي به علت تشکيل رسوب و لجن در کف ديگ که تنها قسمت تبادل حرارت آب با شعله بود ، و با بروز اين مشکل ، دماي فلز به آرامي بالا رفته و موجب تغيير شکل و دفرمه شدن فلز کف و در نتيجه ايجاد خطر انفجار مي شد.
همزمان با نياز به فشارهاي بالاتر بخار توسط صنايع ، روند ساخت ديگ بخار نيز تحولات بيشتري را تجربه نمود.
بدين جهت براي دستيابي به بازده حرارتي بيشتر ، نياز به تبادل حرارتي بيشتري احساس مي شد. در نتيجه سطوح در معرض حرارت با در نظر گرفتن تعداد زيادي لوله باريک که در آنها گازهاي گرم جريان داشتند و اطراف آنها آب وجود دارد ، افزايش يافتند. اين ديگ ها با داشتن حجمي کمتر ، راندمان مناسبي داشتند. ديگ هاي بخار و آب داغ در صنايع لاستيک سازي ، فيبر سازي ، غذايي ، دارويي ، نساجي ، نيروگاه ها ، نوشابه سازي ها ، مدارس ، منازل ، صنايع بهداشتي و گرمايشي برج ها و بسياري از موارد ديگر که نيازمند بخار آب و آب داغ در يک فرآيند توليد
مي باشند ، مصارف زيادي دارند.
با توجه به کاربرد وسيع ديگ و اهميتي که ديگ در صنايع دارد ، عدم نگهداري مناسب باعث کاهش عمر و بازدهي ديگ خواهد شد و در نتيجه کاهش توليد ، اتلاف وقت و سرمايه ملي کشور را به دنبال خواهد داشت.