تجربیات تعدادی از کشورها در استفاده از ازن

1- کشورآمریکا
در سال 1940 نخستین واحد ازن زنی به منظور از بین بردن طعم وبوی حاصل از مواد فنلی در آمریکا تاسیس گردید. البته همواره از کلر زنی نیز به صورت توامان استفاده می گردید تا در سیستم توزیع مقدار باقیمانده پایدار از گندزداها وجود داشته باشد.
تحقیقات نشان داده که استفاده از ازن قبل از کلر زنی باعث کاهش تولید تری هالومتان ها در حد کمتر از 1 میکروگرم در لیتر می باشد. با توجه به بالاتر بودن کیفیت آب منابع در دسترس در آمریکا نسبت به منابع آبی اغلب کشورهای غربی، استفاده از ازن در ایالات متحده کمتر مورد توجه قرار گرفته است لکن با افزایش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی در دهه 90 قوانین جدیدی در راستای بهبود کیفیت آب وضع شده که از جمله آنها رویکرد بیشتر به استفاده از ازن در جهت افزایش کیفیت و قابلیت اعتماد به آب شرب مصرفی می باشد . از این رو تعداد تصفیه خانه های دارای تاسیسات ازن زنی دراین کشور بین سال های 90 تا 94 از 20 به 60 عدد افزایش یافته است.

2- کشورکانادا
اولین تاسیسات ازن زنی در کانادا در سال 1956 نصب و راه اندازی شد. در این کشور از ازن به عنوان گندزدا ونیز حذف کننده طعم و بو وکنترل کدورت استفاده گردیده است هر چند جهت حفظ مقادیر باقیمانده گندزدا در شبکه سیستم کلر زنی نیز به صورت همزمان بکار گرفته شده است . عمده کاربرد ازن در کانادا در حذف مشکلات طعم و بوهای فصلی جهت کمک به امر گند زدایی بوده است.

3- کشورفرانسه
در سال 1992 حدود 700 تصفیه خانه در فرانسه با استفاده از سیستم ازن زنی مشغول به کار بوده اند که آب تمامی این تصفیه خانه ها از آب های سطحی تامین می شده است . هدف اصلی برای استفاده از ازن کنترل طعم بو، تخریب فنل، حذف مواد آلی وغیر فعال سازی ویروس ها واز بین بردن باکتری ها می باشد. در تعدادی از تصفیه خانه ها از ازن برای حذف رنگ و آهن و منگنز استفاده می شود و در اکثر تصفیه خانه ها گزارش شده که ازن باعث افزایش راندمان حذف کدورت گردیده است.

4- کشورسوئیس
در سوئیس 150تصفیه خانه بزرگ وکوچک از ازن زنی برای از بین بردن باکتری ها وویروس ها ، حذف طعم و بو ومواد آلی استفاده می نمایند.

5- کشوراسترالیا
در استرالیا نیز تعداد 42 تصفیه خانه با سیستم ازن زنی فعالیت دارند که تعدادی به عنوان گند زدای مکمل کلر و تعدادی نیز به عنوان حذف کننده رنگ و مواد آلی به کار گرفته شده اند.

هزینه ها
هزینه های مربوط به خرید ونصب تاسیسات ازن زنی با توجه به میزان ازن مورد نیاز و دبی تصفیه خانه متفاوت است ولی به طور متوسط هزینه ای بالغ بر 500 تا 600 هزار دلار برای آن پیش بینی می گردد.
انرژی متوسط مورد نیاز جهت تولید هر کیلو گرم ازن، 15 تا 20 کیلو وات ساعت خواهد بود . این در حالیست که برای انجام مناسب گند زدائی با ازن ، دوز تعیین شده mg/lit 1.5-1 می باشد. تاسیسات تولید ازن حدود 68 درصد از الکتریسته مورد نیاز فیلتر اسیون تصفیه خانه را مصرف می نماید. تخمین زده می شود که در صورت تزریق mg/lit 1 ازن ، به ازای هر یک هزار متر مکعب آب تصفیه شده یک دلار صرف گردد.

مزایا ومعایب استفاده از پیش ازن زنی در مقایسه با کلر :
1- مزایا
1-1- کاهش مقادیر رنگ ،طعم و بو به میزان قابل توجه
1-2- افزایش راندامان فیلتر اسیون ( حدود 50 در صد )
1-3-افزایش راندمان گند زدایی
1-4-کاهش زمان مورد نیاز برای تشکیل فلوک ولخته سازی
1-5-کاهش مواد شیمیائی مورد نیاز برای فرایند انعقاد