تست دیگ بخار

در بازرسي از ديگ هاي بخار توسط بازرسان,تست هاي متفاوتي بر روي ديگ و بويلر بخار انجام مي شود.در تست بر روي ديگ بخار , تمامي قطعات و اجزاي ديگ بخار به صورت دقيق تست و بازرسي مي شوند.

از جمله عيوب تست ديگ بخار ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
الف- تست غلظت مواد آب ديگ بخار اگر مورد استاندارد نباشد
1تست ديگ بخار-مقدار مواد تزريقي در ديگ بخار کم بوده است.
2- مشکلي در دستگاه تزريق باشد.
3-کارايي دستگاه هاي تصفيه به درستي نباشد.
4- مقدار آب ديگ بخار به اندازه کافي نباشد.

ب – کف کردن ديگ بخار آب
1- غليظ بودن املاح داخل ديگ بخار
2- قليائي آب درون ديگ بخار زياد باشد
3- مواد شوينده در داخل ديگ بخار منتقل شده باشند
4- سوخت ديگ بخار داراي نوسانات باشد

پ –ديگ بخار آبگيري نميکند
ت- مشعل ديگ بخار کار نمي کند
ث – موتور کار ميکندولي شعله در ديگ بخار ايجاد نميشود
ج- شعله ي ديگ بخار خود به خود خاموش شود
ح –شعله ديگ بخار شروع به دود کردن کند
خ- خاموش و روشن شدن ديگ بخار 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 خدمات شیشه و آینه اردلان گلس

تولید و ساخت صنعتی
خدمات شیشه و آینه