تصفیه آب آشامیدنی با نانوذرات

دانشمندان موسسه نانوفناوری دانشگاه تونته هلند در جدیدترین دستاوردشان از نانوذرات برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده کردند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، یکی از شیوه‌های حذف نیترات مضر از آب آشامیدنی استفاده از کاتالیزور برای تبدیل آن به نیتروژن است، با این حال، طی این فرآیند آمونیاک تولید می‌شود. با این حال، تیمی از دانشمندان هلندی با استفاده از نانوذرات پالادیم به عنوان کاتالیزور و کنترل دقیق اندازه آن‌ها، این نقطه ضعف را از بین بردند.
به دلیل استفاده بیش از اندازه از کودها، آب‌های زیرزمینی با نیترات آلوده شده و چنانچه این مواد وارد منبع آب آشامیدنی شوند، مشکلات بهداشتی را به وجود خواهند آورد.
میزان آمونیاک تولیدشده به شیوه به کاررفته برای پردازش پالادیم و همچنین به ساختار فیزیکی کاتالیزور بستگی دارد. تیم علمی حاضر در این تحقیق، از ذرات پالادیم برخوردی نانومتری استفاده کرد زیرا ابعاد آن‌ها را می‌توان به آسانی کنترل کرد. این ذرات طی فرآیند تصفیه آب به سطح می‌چسبند و بنابراین در آب آشامیدنی وارد نمی‌شوند.
دانشمندان توانستند از این نانوذرات برای کاتالیزکردن نیترات مضر به نیتروژن استفاده کنند و طی این فرآیند آمونیاک اندکی تولید شد.