تصفیه آب با نانوفیلترهای نقره

دانشمندان كانادایی با انباشت ورقه ضخیم منفذدار با نانوذرات نقره یك كاغذ فیلتر تقویت شده نقره ساخته اند كه در تصفیه آب موثر است.
به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این كاغذ قطعات گل و لای و كثیفی آب و ذرات را گرفته و با نانو ذرات نقره، باكتری ها را از بین می برد.
دانشمندان دانشگاه مك گیل كانادا دریافتند كه تمام باكتری های آب آلوده ای كه از میان این فیلتر گذشته بود از بین رفته و آب تصفیه شده به میزان كافی تمیز است و پاسخگوی استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
این ماده هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. نقره برای قرن ها به عنوان یك زیست كش به كار می رفته است.
مصریان و رومیان از نقره برای شیرین نگه داشتن آب و نوشیدنی های خود استفاده می كردند. در قرن ۱۹ مردم آمریكا نیز از سكه های نقره برای تازه نگهداشتن شیر استفاده می كردند.
مانند تمام نانوذرات، مساحت سطح بر واحد جرم نانونقره بسیار عظیم است. این امر موجب می شود كه ارتباط زیادی بین ذرات نقره و باكتری ها به وجود بیاید. علاوه بر آن، اندازه كوچك ذره به این معنی است كه آنها می توانند به عمق سلول یك موجود وارد شوند.
نانوذرات نقره از ذراتی بین یك تا ۱۰۰ نانومتر برخوردار است. در حال حاضر هرچیزی زیر ۳۰۰ نانومتر می تواند به غشای سلولی نفوذ كرده و وارد آن شود. ذرات با اندازه كوچك تر از ۷۰ نانومتر حتی می توانند وارد هسته سلول شوند.
به نظر می رسد كه نقره یك آنزیم تنفسی را كه به تولید گونه های اكسیژن واكنش پذیر منجر می شود مهار می كند. این گونه ها سطوحی هستند كه به شدت اكسیده و حاوی الكترون جفت نشده بوده، بدین معنی كه آنها رادیكال و بسیار واكنش پذیر هستند.
نظر دانشمندان این است كه این ورقه فیلتر نانو نقره را به نواحی كویری برای تصفیه آب این مناطق منتقل كنند.
انتقال این ورقه ها بسیار راحت تر و به صرفه تر از انتقال آب تمیز به این مناطق است و در نیجه می توان از بروز بیماری های منتقله از آب جلوگیری كرد.