تصفیه آب در تصفیه خانه های آب سطحی

روشهاي مختلفي براي تبديل آبهاي طبيعي يا خام به آبهاي سالم و قابل قبول مصرف کنندگان وجود دارد و روش انتخابي تصفيه بستگي به اختصاصات آ ب خام دارد . جدول ذيل حاوي خلاصه اي از فرآيندهاي معمول تصفيه آب ها مي باشد . کلاً در آبهاي سطحي بيشتر از آبهاي زيرزميني در معرض آلودگي ها قرار دارند لذا نياز به تصفيه بيشتري هم دارند . بنابراين به استثناي اندازه گيري جريان و گندزدايي آب معمولاً اکثر فرآيندها ي تصفيه زير فقط بروي آبهاي سطحي انجام مي شود . تصفيه آب معمولاً با بعضي از فرآيند هاي تصفيه مقدماتي شروع مي شود . اين تصفيه در خارج از تصفيه خانه اصلي صورت مي گيرد . تا ضمن کاهش ناخالصي هاي آب از فشار برفرآيندهاي اصلي تصفيه نيز کاسته شود. 

خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم