تعریف آنتی اسکالانت

تعريف آنتي اسکالانت: محلولي به جهت کاهش اثرات رسوب ناشي از گرفتگي روزنه هاي غشاي اسمز معکوس توسط نمک هاي محلول در آب استفاده مي شود ، آنتي اسکالانت در طول عمر ممبران اسمز معکوس تاثير زيادي دارد و از هزينه هاي تعويض فيلتر هاي مصرفي ساليانه مي کاهد.
به دليل وجود نمک هاي محلول در آب ورودي به سيستم هاي تصفيه آب به روش اسمز معکوس و آب شيرين کن و ايجاد گرفتگي و رسوب در روزنه هاي ميکروني پلي آميد ممبرين هاي اسمز معکوس ،, و اصظلاحا پديده scaling به وجود مي آيد. از جمله موادي که روي غشاي پلي آميد ( ممبرين) رسوب مي کنند، مي توان به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات استرونيوم (SrSO?) اشاره کرد. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر متداول هستند وليکن مشکل ساز مي باشند. جهت جلوگيري اين نمک هاي محلول بر روي ممبرين به آب ورودي به سيستم RO آنتي اسکالانت Antiscalant تزريق مي شود.

معايب استقاده از آنتي اسکالانت نا مرغوب باعث کاهش ظرفيت توليد ،بالا رفتن ميزان نمک هاي محلول در آب توليد TDS خروجي توليد، افزايش فشار بر پمپ هاي طبقاتي و کاهش طول عمر پمپ و افزايش برق مصرفي ناشي از بالا رفتن ميزان آمپر ، تعدد شستشوي مميران ناشي از گرفتگي و در نهايت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعويض زود هنگام آن مي گردد
آنتي اسکلانت مربوطه به دليل کاهش رسوبات عناصر جدول زير در درجه بالايي از کارايي در صنعت آب و سيستم هاي اسمز معکوس از خود نشان داده است

آنتي اسکالانت در انواع مختلف جهت راهبري در سيستم هاي اسمز معکوس با آب ورودي لب شور و سيستم اسمز معوس با آب ورودي دريايي و انواع آناليزهاي ورودي آب محاسبه و در اختيار مشتريان محترم قرار داده مي شود

ميزان مصرف ، عملکرد و کاربرد آنتي اسکالانت با توجه به نرم افزار هاي شرکت سازنده و نيز کيفيت آب ورودي (لب شور - دريايي ) به سيستم هاي اسمز معکوس محاسبه و در اختيار مصرف کنندگان قرار داده مي شود..
منبع: فرا اب