تعریف کاملی از دیزل ژنراتور

به طور کلي سيستمهايي که مبتني بر يک موتور( engine) و يک ژنراتور( alternator) هستند به نام موتور ژنراتور (gensets)معروفند.

موتورژنراتورها به سه دسته تقسيم ميشوند :
موتورژنراتورهاي گازوئيل سوز(Diesel gen sets) ،
موتور ژنراتورهاي گازسوز (Gas gensets ) ،
موتورژنراتورهاي دوگانه سوز(dual fuel gen sets) .
به طور کلي در بازار سنتي همه اينها رو به نام ديزل ژنراتور ميشناسند که کاملاً يک غلط مصطلح است . همينطور بعضي مواقع کلاً نام عاميانه ژنراتور را به کار ميبرند که اين يکي هم يک غلط مصطلح ديگر است . ژنراتور نام فارسي آلترناتور است نه کل سيستم .
اصولاً موتورژنراتورهاي گازوئيل سوز داراي بيشترين فروش در دنيا هستند.اين دسته از موتورژنراتورها حداقل 95% از فروش کل بازار دنيا در دست دارند.پس از آن موتورژنراتورهاي گازسوز و دوگانه سوز 5% بازار دنيا را دارند. ديزل ژنراتور

بر اساس استاندارد ايزو 8528 سه دسته توان براي موتور ژنراتورها تعريف ميشود .
توان اضطراري standby : اين توان براي 350 تا 400 ساعت کار در سال تعريف ميشود . بر اين اساس موتورژنراتور ميتواند به ازاي هر 12 ساعت کارکرد 10% اضافه توان (overload) داشته باشد .

توان prime :اين توان دو تعريف دارد .
الف - 750 ساعت کار در سال .
ب - نامحدود در سال به شرط اينکه هر 750 ساعت متوسط توان کشيده شده از ژنراتور از 80% توان prime بيشترنباشد
توان continuous : اين توان به معناي کارکرد بدون وقفه (24 ساعته) و سالانه ميباشد . اين تعريف دقيقا به معناي يک نيروگاه ميباشد . اصولاً موتورژنراتورهاي با دور پايين و نيز موتورژنراتورهاي گازسوز داراي يک چنين توانايي هستند. اين توان براي 7000 ساعت يا بيشتر در سال تعريف ميگردد .