تفكیك آب تصفیه شده از مصارف غیر شرب هزینه بر است

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: جدا كردن آب لوله كشی غیر شرب از آب تصفیه شده در فرایند تصفیه آب برای صرفه جویی در هزینه های آماده سازی آب شرب، بسیار هزینه بر و تقریبا غیر ممكن است.
داوود ملایی اظهار داشت: تفكیك آب لوله كشی غیر شرب از آب تصفیه شده در تهران به دلیل طولانی بودن شبكه لوله كشی آب بسیار هزینه بر و مشكل است.
وی ادامه داد: شبكه آب تهران دارای بیش از ۹ هزارو ۵۰۰ كیلومتر است كه لوله گذاری و لوله كشی مجدد برای تفكیك آب غیر شرب از آب شرب تقریبا غیر ممكن است.
ملایی گفت: لوله كشی مجدد و تفكیك آب تصیفه شده و شرب تقریبا با مخالفت های برخی نهادها مثل شهرداری مواجه است.
مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص احتمال افزایش نیترات در آب تهران اظهار داشت: شركت آب و فاضلاب استان تهران دارای آزمایشگاه های سنجش كیفیت آب های زیرزمینی است، بنابراین همواره نظارت عالی بر كیفیت آب استان تهران صورت می گیرد و جای نگرانی نیست.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با بیان این كه امسال نزولات جوی در سراسر كشور نسبت به سال گذشته كم تر بوده است، گفت:شركت آب و فاضلاب استان تهران امسال برای جمعیت ۱۴ میلیون نفری استان تهران كه ۱۲ میلیون نفر آن در شهر تهران سكونت دارند، یك میلیارد و ۶۵۰ میلیون متر مكعب آب تامین و توزیع خواهد كرد كه ۶۵۰ میلیون متر مكعب آب آن از آب های سطحی و یك میلیارد متر مكعب باقیمانده از آب های زیرزمینی باید تامین شود. 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی