تمیز کردن کاغذ دیواری

شست و شوي کاغذ ديواري يکي از مراحل خانه تکاني است. بسته به نوع کاغذديواري و مواد به کار رفته در آن، شست و شوي آنها نيز متفاوت است اما نکاتي که درخصوص شست وشوي کاغذديواري وجود دارد عبارتند از:
استفاده از آب گرم، صابون و اسفنج نرم براي شست وشو.
قبل از شست وشو، گرد وغبار روي کاغذ ديواري را پاک کنيد.
شست وشوي کاغذديواري بايد از بالاي ديوار انجام شود.
هرگز از مواد شوينده با ترکيبات قوي مانند سفيدکننده استفاده نکنيد.
آبکشي بايد با استفاده از اسفنج تميز، نرم و خشک انجام شود.
با استفاده از يک دستمال کتان تميز و خشک، کاغذها را خشک کنيد.
تميز کردن اسفنج هاي غيرقابل شست و شو، بايد با استفاده از يک دستمال با اسفنج خشک يا گوش پاک کن صورت گيرد.

کاغذ ديواري هاي ضد آب يا مقاوم در مقابل لکه مانند کاغذديواري هاي اکريليک يا ونيلي را با استفاده از آب گرم، صابون و اسفنج نرم بشوئيد و هرگز از ابزار ساينده استفاده نکنيد. 

منبع: آفتاب