تهویه آشپزخانه صنعتی

تهويه آشپزخانه ها معمولا شبکه اي پيچيده از سيستم هاي تهويه مطبوع است که اجزاي اصلي آن عبارتند از 1) خنک کاري فضا در برابر حرارت پخت 2) هواي مورد نياز براي تامين فشار در عمليات پخت و پز. 3) اگزاست و تخليه هواي ناشي از پخت و پز.
طراحي سيستم شامل جنبه هاي مختلف تهويه مطبوع، اطفا حريق، کنترل فشار، تبريد، توزيع هوا، تجهيزات نگه داري غذا و ... مي شود. آشپزخانه ها در بسياري از ساختمان ها از جمله رستوران، هتل، بيمارستان، زندان و... وجود دارد. هر نوع ساختمان داراي الزامات خاص آشپزخانه هاي خود است اما بسياري نيازهاي اساسي در آن ها يکي است. تهويه آشپزخانه ها دو هدف عمده دارد يکي ايجاد شرايط آسايش کار و دوم ايجاد اطمينان از امنيت کارکنان در محل. شرايط آسايش بستگي به آب و هواي منطقه دارد چرا که بعضي آشپزخانه ها تهويه هوا ندارند اما با ايجاد فشار منفي دود ناشي از پخت و پز و مواد روغني را به بيرون مي کشند. طراحي سيستم هاي HVAC اغلب در آشپزخانه هاي تجاري و بزرگ که چربي و بخار زيادي در آن توليد مي شود و احتمال آتش سوزي در آن ها بيشتر است، امري مهم به شمار مي آيد. هود محور اصلي در هر سيستم هود آشپزخانه صنعتي مي باشد. در مقايسه با ساير فضاهاي ساختمان، آشپزخانه ها انرژي بر ترين فضاها محسوب مي شوند. علاوه بر انرژي مصرف شده در زمان پخت، مقداري انرژي نيز در اثر وجود سيستم هاي تهويه در فضا انتشار مي يابد.

ملاحظات انرژي ويرايش
رستوران ها و آشپزخانه هاي صنعتي بزرگترين مصرف کننده هاي انرژي در واحد سطح هستند. سيستم هاي تهويه در آشپزخانه ها تحت عوامل مختلفي قرار دارند از جمله ساعات کارکرد، فشار استاتيکي، بازده فن، هواي لازم براي تامين گرمايش و سرمايش، رطوبت محيط و ميزان ارتباط با ساير فضاهاي ساختمان، مقدار انرژي وارد شده در اثر حرارت و... تغييرات دما و رطوبت در مناطق مختلف آب و هوايي به طور چشمگيري هزينه ها را تغيير مي دهد. امروزه با امکانات جديد طراحان مي توانند تجهيزات را بر اساس منطقه آب و هوايي محل انتخاب کنند که اين موضوع کمک بسياري در زمينه اقتصادي به سازندگان نموده.

شيوه هاي ذخيره انرژي
تعيين هود اگزاست براي کاهش جريان هوا: در يک رستوران انتخاب نوع و مشخصات هود به عواملي از جمله نوع رستوران، منو، خدمات سرويس غذادهي و... بستگي دارد. هودهاي ديواري canopy با نرخ هواي کمتر تاثير بيشتري نسبت به هود هاي single-island دارند. هودهاي backshelf در برخي موارد با يک سوم دبي هوا همان کارايي canopy را دارند.
پانل هاي جانبي برآمده: در بسياري موارد پنل هاي جانبي هواي اگزاست را کاهش مي دهد چرا که هوا را مستقيم از منبع پخت و پز مکش مي کند. آن ها امکاناتي کم هزينه هستند که آلودگي را با دبي هواي کمتري از محيط حذف مي کنند. نصب پانل هاي دو طرفه مي تواند کارايي هود هاي canopy را افزايش دهد. افزايش برآمدگي يکي ديگر خصوصيات پانل هاست که قابليت هود را بالا برده و اگزاست هوا را کاهش مي شود اين عامل براي طراحان در انتخاب سايز هود تاثيرگذار است. هود اگر خيلي کوچک باشد ممکن است توانايي اگزاست در همه شرايط را نداشته باشد در حالي که اگر داراي برآمدگي باشد کارايي لازم با 30% اگزاست کمتر دارد که بهتر است.
هود هاي سفارشي: اين نوع هودها مي تواند براي مکان هاي خاص و کاربردهاي ويژه ساخته شود. آن ها تا حد زيادي هواي اگزاست، سايز فن در نتيجه انرژي و هزينه را کاهش مي دهد. زماني که نياز به اگزاست کمي باشد طبق کدگذاري سيستم عمليات اگزاست را انجام مي دهد. معمولا رستوران هاي زنجيره اي که خدمات سريع ارائه مي دهند اين هزينه را يک بار انجام داده و بارها از آن استفاده مي کنند.
انتقال هوا از مجاور: يک روش ديگر در صرفه جويي انرژي ناشي از اگزاست، انتقال هوا از ساير فضاهاي ساختمان به آشپزخانه براي جبران هواي مکش شده هود است. Standard 62.1 اين اجازه را مي دهد که هواي تهويه ساير فضا مجدد در آشپزخانه مورد استفاده قرار بگيرد که اين کار بار حرارتي ساختمان را تا حد زيادي کاهش مي دهد. بسياري فست فودها و رستوران ها فضاي آشپزخانه را از فضاي سالن هايشان جدا نمي کنند تا هواي تهويه شده، چرخش کند. در رستوران هايي هم که فضاي سالن و آشپزخانه از هم مجزاست، هوا توسط کانال هايي بين دو ناحيه گردش مي کند و افت کانال توسط هواکش تامين مي شود. اين نوع طراحي شرايط آسايش در آشپزخانه و کارکنان آن را نيز تامين مي کند.