توضیحاتی درباره آنتی اسکالانت

به دليل وجود نمک هاي محلول در آب ورودي به سيستم هاي تصفيه آب به روش اسمز معکوس و آب شيرين کن و ايجاد گرفتگي و رسوب در روزنه هاي ميکروني پلي آميد ممبرين هاي اسمز معکوس ،, و پديده scaling به وجود مي آيد. از جمله موادي که روي غشاي پلي آميد ( ممبرين) رسوب مي کنند، مي توان به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات استرونيوم (SrSO?) اشاره کرد. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر متداول هستند وليکن مشکل ساز مي باشند. جهت جلوگيري اين نمک هاي محلول بر روي ممبرين به آب ورودي به سيستم RO آنتي اسکالانت Antiscalant تزريق مي شود.
معايب استقاده از آنتي اسکالانت نا مرغوب باعث کاهش ظرفيت توليد ،بالا رفتن ميزان نمک هاي محلول در آب توليد TDS خروجي توليد، افزايش فشار بر پمپ هاي طبقاتي و کاهش طول عمر پمپ و افزايش برق مصرفي ناشي از بالا رفتن ميزان آمپر ، تعدد شستشوي مميران ناشي از گرفتگي و در نهايت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعويض زود هنگام آن مي گردد.

آنتي اسکالانت مهمترين ماده شيميائي است که معمولا در سيستم هاي RO تزريق مي‌گردد. هر دستگاه اسمز معکوس نياز به يک سيستم تزريق از اين نوع دارد. اين ماده باعث افزايش حلاليت ذرات محلول شده و در نتيجه امکان رسوب آنها در سطح غشا RO را کاهش مي‌دهد. کاهش ميزان رسوب براي عملکرد بهتر دستگاه ضروري مي‌باشد.
آنتي اسکالانت هاي ارائه شده توسط اين شرکت از بهترين نوع مواد موجود ساخت کشور انگلستان بوده و براي کنترل رسوبات معدني در سيستم‌هاي ممبرين استفاده مي‌شود. اين مواد ضد رسوب باعث کاهش هزينه و زمان پاک کنندگي عناصر ممبرين شده و از شکل گيري رسوبات جلوگيري مي‌کند.

محلولهاي غشايي ممبرين
در گسترش ترکيبات شيميايي با کارايي و کيفيت ويژه جهت فرايندهاي شيرين سازي آب BWA(water additives)شرکت محصول فلوکون را معرفي کرده است.

از سال 1995 شرکت DOW استفاده از محصول فلوکون شرکت BWA (براي ممبرين هاي ساخته شده (به مدل SR90 nanofiltration) را تأييد و تصويب کرده است و در اين راستا شرکت کيمياب کوير اين محصول را جهت مصارف صنعتي معرفي و عرضه مي نمايد.
آنتي اسکالانت مهمترين ماده شيميائي است که معمولا در سيستم هاي RO تزريق مي‌گردد. هر دستگاه اسمز معکوس نياز به يک سيستم تزريق از اين نوع دارد. اين ماده باعث افزايش حلاليت ذرات محلول شده و در نتيجه امکان رسوب آنها در سطح غشا RO را کاهش مي‌دهد. کاهش ميزان رسوب براي عملکرد بهتر دستگاه ضروري مي‌باشد.