تولید شمش آلومینیوم در كشور ۴ درصد افزایش یافت

 به گزارش دنیای صنعت میزان تولید آلومینیوم در شركت های ایرالكو، المهدی و هرمزآل تا پایان بهمن ماه امسال به ۳۲۱ هزار و ۲۲۴ تن رسیده كه افزایش ۴ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد این در حالی است كه در ۱۱ ماهه سال گذشته میزان تولید شمش آلومینیوم ۳۰۸ هزار و ۴۷۳ تن بوده است.

 
در این میان، شركت «ایرالكو» ۱۶۳ هزار و ۲۹۶ تن، «المهدی» ۹۵ هزار و ۷۲۰ تن و «هرمزآل» ۶۲ هزار و ۲۰۸ تن شمش تولید كردند.
همچنین، از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۲، میزان تولید پودر آلومینا توسط شركت آلومینای ایران به ۲۲۶ هزار و ۸۱۴ تن رسید كه رشد ۱۰ درصدی حاصل شد. در حالی كه میزان تولید این ماده اولیه تولید آلومینیوم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰۷ هزار و ۸۹ تن بود.
 در اسفند جاری ۲۸ هزار و ۵۲۲ تن شمش آلومینیوم توسط سه شركت ایرالكو، المهدی و هرمزآل و نیز ۲۱ هزار و ۲۸۲ تن پودر آلومینا در شركت آلومینای ایران تولید شد.
خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی