حفاظت از دیگ بخار

ديگ هاي بخار در صنعت کاربرد فراواني دارند. کار کردن با ديگ هاي بخار به دليل فشاري که به آن ها وارد مي شود بسيار حساس مي باشد به همين دليل بايستي تمامي نکات ايمني در ديگ هاي بخار رعايت شود.براي حفظ ايمني و جلوگيري از صدمات جبران ناپذير, حفاظت از ديگ بخار بسيار مهم مي باشد. بازرسي از ديگ بخار نيز بر طبق برنامه اي معين انجام مي شود.بازرسي ديگ بخار براي بازرسان و افرادي که با ديگ بخار کار مي کنند بسيار مهم مي باشد.در بازرسي از ديگ بخار بر طبق اصول بازرسي ,تمامي قسمت هاي ديگ بخار بازرسي مي شود.حفاظت و بازرسي از ديگ بخار بسيار مهم مي باشد زيرا ديگ بخاري که در بازرسي از ديگ بخار نقص و ايرادي داشته باشد اجازه ي ادامه کار ندارد.

اصول بازرسي از ديگ بخار
بازرسي ديگ بخار در چندين مرحله مي باشد ک در هر مرحله بازرسان با دقت بسيار بالا بازرسي از ديگ بخار را انجام مي دهند.در زير نکاتي که در بازرسي ديگ بخار رعايت مي شود, را بيان مي کنيم.
1- بازديد از محفظه هاي احتراق ديگ بخار و تجزيه وتحليل احتراق از لحاظ تجمع دوده وخورندگي
2-بازکردن ستون هاي فلوتر وشستشوي داخل ستون وتعويض شناور هاي فلوتر و تعويض کنترل سطح آب ها در ديگ بخار
3-بازرسي از قسمت جلوي کوره ديگ بخار و بازرسي آجرهاي نسوز داخل کوره ديگ بخار
4- تميز کاري پروانه ومسير هاي عبور هوا ديگ بخار