حمل وجابجایی لوله های پلی اتیلن و متعلقات

پيمانکار موظف است در بارگيري و تخليه لوله و متعلقات، نهايت دقت و احتياط را به عمل آورد، تا صدمه‌اي به آنها وارد نيايد.
بلند کردن و پائين گذاشتن لوله و متعلقات، بايد به آرامي انجام شود. در زمان حمل نيز، از کاميون‌ها‌ي با سطح صاف و بدون ميخ و عاري از سطوح تيز و برنده استفاده شود.
چنانچه لوله‌ها به صورت بسته‌بندي در کارخانه تهيه و عرضه مي‌شوند، در موقع بلند کردن آنها توسط جرثقيل، بايد از تسمه‌هاي پهن استفاده شود و از به کار بردن زنجير، قلاب، يا ساير و سايل سخت اجتناب گردد. براي نحوه جابجايي اين بسته‌ها را نشان - لوله هاي با طول بيش از6متر، از تيرهاي توزيع کننده نيرو استفاده شود.
پيمانکار نبايد براي جابجا کردن اتصالات و لوله‌هاي پلي‌اتيلن، آنها را روي زمين سخت بغلطاند. پيمانکار نبايد براي انتقال لوله‌ها به سطح پائين‌تر،آنها را روي ريل فلزي يا الوار چوبي سردهد و بايد دقت کند در هنگام جابجايي لوله و متعلقات، ضربه‌اي به آنها وارد نشده و يا خراش و ساييدگي در آنها به وجود نيايد. درعين حال بايد از تماس جدار لوله با متعلقات فلزي و سنگ‌هاي تيز،که موجب بريدگي و يا کنده شدن جداره ها نمي‌شود، جلوگيري گردد.
درصورتي که جابجايي لوله و متعلقات در دماي زير صفر درجه انجام مي‌شود، پيمانکار بايد دقت کند که لوله و متعلقات با اجسام سخت برخورد نکرده و يا سقوط نکنند، زيرا باعث شکستگي آنها مي‌شود.
درصورت حمل و نقل در شرايط مرطوب يا يخبندان، دقت شود که به علت لغزنده بودن سطح لوله‌ها، صدمه به افراد در موقع حمل لوله‌ها وارد نشود.
پيمانکار بايد دقت نمايد که لوله‌هايي که به صورت رول انبار مي‌شوند، درموقع بازکردن، روي سطح سخت کشيده و باز نشوند و بازکردن آنها، به صورتي انجام شود که رول لوله پيچ نخورده و تاب برندارد.

بسته بندي محصولات
اصولا لوله هاي پلي اتيلن با توجه به شرايط توليد و طول و ساير الزامات درخواست کننده محصول به دو صورت کلاف و يا لوله توليد مي‌شود .که کلاف‌ها مي‌توانند بصورت انباشته بروي هم قرار گيرند و لوله‌ها نيز با مهار کننده‌هاي مرسوم بروي کفي بارگيري مي‌شوند .

طول استانداردي که عموما براي بارگيري لوله‌ها در اکثر مواقع مرسوم است تقريبا 40 اينچ مي‌باشد هر چند لوله‌هائي با طول 60 اينچ نيز توليد شده است .مقطع عرضي معمول در سيستم‌هاي حمل و نقل 20 اينچ مي‌باشد . هر چند اين قوانين بصورت يک استاندارد جامع نيست و با شرايط محلي و قوانين مکان پروژه ممکن است تغيير نمايد .در صورتيکه اين محدوديت‌ها مورد توجه قرار نگيرد جريمه‌هاي ناشي از نقض قوانين باعث بالا رفتن هزينه‌هاي حمل مي‌گردد .
محدوديت‌هاي وزني نيز که از جمله موارد محدود کننده در انتقال محصولات بشمار مي آيد با توجه به سبکي وزن لوله‌هاي پلي‌اتيلن کمتر اتفاق مي‌افتد اما اين نکته نيز بايد هميشه مورد توجه قرار گيرد .

شکل 1 نمونه‌اي عمومي از روش بار گيري و حمل و شرايط بسته بندي رانشان مي‌دهد هرچند ممکن است شرايط واقعي با مثال عنوان شده متفاوت باشد .اتصالات کوچک عموما در کارتون و يا بسته‌هاي قابل حمل بسته‌بندي مي‌شوند که اگر مقدار اين کارتون‌ها زياد باشد توصيه مي‌شود که از پالت‌هاي مخصوص جهت بارگيري و جابجائي آن استفاده گردد .

در مواقعي که لوله‌ها بصورت کلاف بارگيري مي‌شوند مي‌توان بسته‌هاي کوچک اتصالات را در ميان کلاف قرار داد .

تانک‌ها ، منهول و يا قطعات بزرگ و يا کاملا سفارشي هميشه بطور مجزا بروي کفي بارگيري و حمل مي‌شود .

تائيديه بارگيري و حمل
روش نگهداري و نصب و جابجائي لوله هاي پلي اتيلن
توجه به اين نکته ضروريست که مطالب عنوان شده و راه کارهاي پيشنهادي که نگارنده مطرح مي‌کند نبايد با دستورالعمل‌هاي جاري سيستم شما تعويض گردد بلکه اين نقطه نظرات به عنوان مکمل بايد مورد نظر مديران و کارفرمايان قرار گيرد .
مجريان و مديران پروژه‌ها عموما دستورالعمل‌هائي براي شمارش و يا تحويل گيري اجناس دارند که فقط لازم است اشاره شود که حتما بايد بارنامه و درخواست خريد از نظر تعداد قطعات و شرح اجناس با هم همخواني داشته باشد.
پس از انجام مراحال اوليه شمارش و تطابق کالا‌هاي دريافتي با درخواست خريد و يا مدارک طراحي بايد اجناس از نظر کيفيت و سلامت نيز بازرسي شوند که ممکن است در زمان بارگيري و حمل دچار صدمه و يا ايراد خسارت شده باشد .
ايراداتي که بصورت ظاهري مشهود باشد مثل ايجاد برش عميق ، سائيدگي ،خراشيدگي ،کنده شدن ، يا پارگي و يا سوراخ شدگي بايد بدقت بازرسي و بررسي گردد .

گزارش رسيد شدن بارنامه و گزارش خسارات احتمالي

راننده‌اي که کالا را تا محل مقصد حمل نموده است بايد از تحويل گيرنده اجناس بخواهد که بارنامه و يا درخواست خريد را تائيد نمايند و وجود هر‌گونه ايراد و اشکال در تعداد و يا شرح و يا خسارات ناشي از بارگيري و حمل در اين تائيديه عنوان گردد .

مشکلاتي حمل و نقل مثل خسارت‌هاي وارد شده به محموله ، بسته‌هاي فراموش شده و مدارک و مستندات مربوط به اختلافات درخواست خريد و بارنامه بايد در کمترين زمان به تامين کننده و مدير پروژه گزارش گردد .سرعت عمل در اين کار باعث مي‌شود از بروز تاخيرهاي زماني در اجرا و يا تامين اجناس جلوگيري شود و به نوعي جلوي هزينه‌هاي اضافي را در اين موارد مي‌گيرد.

آموزشهاي تخليه بار
شايد مواردي که در اين مبحث عنوان مي‌شود بنظر خواننده ساده و ابتدائي جلوه کند اما اين نکات در پروژه‌هاي اجرائي به کرات تجربه شده است و توجه به آنها از افزايش هزينه‌هاي زماني و مادي پروژه‌هاي جلوگيري مي‌نمايد و چه بسا عدم رعايت اين نکات بديهي باعث ايجاد خسارت‌هاي جاني نيز بشود .

روش نگهداري و نصب و جابجائي لوله هاي پلي اتيلن
قبل از تخليه محموله بايد مطمئن شويم که سطح صافي به اندازه تقريب حجم بار وجود دارد که در آن مورد حتما بايد تريلر با زمين تراز باشد و چرخ‌هاي آن نيز با موانع فيزيکي مهار گردد .تجهيزات و وسائلي که براي تحليه مورد استفاده قرار مي‌گيرند بايد توانائي تخليه ايمن و امکان جابجائي بار را داشته باشد و از اين حيث با ظرفيت و تناژ بار همخواني داشته باشد .
توجه : تخيله و يا بارگيري بايد در شرايط کاملا ايمن طرح ريزي و عملياتي گردد که اگر اين تمهيدات انديشيده نشود نتيجه‌اي جز خسارت‌هاي مالي و جاني نخواهد داشت .در اين مورد لازم است افراد غير ضروري به هيچ وجه در محل بارگيري و يا تخليه حضور نداشته باشند و استفاده از نفرات آموزش ديده و با تبحر کافي در اين فرآيند اکيدا توصيه مي‌شود .

ضروريات محل تخليه بار
همانطوري ‌که قبلا نيز گفته شد محل تخليه بار بايد کاملا صاف و مسطح باشد و به اندازه کافي وسعت داشته باشد تا امکان حرکت وسائل حمل بار و همينطور جاي کافي جهت تخليه موقت اجناس در آن موجود باشد .
لوله‌ها ، بسته‌ها و پالت‌ها عموما از يک طرف تريلي و بوسيله ليفتراک تخليه مي‌شوند .اما در مورد لوله‌هاي بسته بندي نشده اتصالات حجيم و يا منهول‌ها و تانک‌ها بوسيله جرثقيل تخليه مي‌شوند هر چند اين قطعات قبلا بايد توسط تسمه و يا طناب ها محکم و ثابت شده باشند .
تسمه‌ها و طناب‌ها و يا کابل‌هاي مهار کننده بايد با ميزان وزن بار و توانائي جرثقيل مطابقت داشت باشد و استفاده از کابل‌هاي مستعمل و پاره توصيه نمي‌شود .

در مورد استفاده از جرثقيل‌ها و بارگيري و تخليه بوسيله آن دستورالعمل‌هاي جامع و کاملي وجود دارد که توصيه مي‌کنيم حتما قبل از استفاده آنرا مطالعه و بدقت اجرا کنيد. اجراي اين دستورالعمل‌هاي شما را در برابر خطرات احتمالي مصون مي‌نمايد .

تجهيزات بارگيري
استفاده از تجهيزات مناسب بارگيري و تخليه بايد مطابق ظرفيت بار و اندازه‌هاي آن باشد و در اين مورد استفاده و توجه به توصيه‌هاي ايمني لازم و ضروريست .
توجه شود که لوله‌ها نبايد از روي تريلر به پائين غلتانده و پرت شود رعايت اين نکته در مورد اتصالات ، منهول‌ها و تانک‌ها نيز ضروري است و لازم است جهت عدم آسيب ديدگي ز پرتاب آنها جلوگيري گردد .
در زماني که از چرثقيل‌ها براي بلند کردن بار استفاده مي‌شود بايد از تسمه و کابل‌هاي مطابق با ظرفيت استفاده گردد و تسمه‌ها مطابق با مرکز ثقل بار تنظيم گردد و ليفتراک که بار را از روي کفي بر مي‌دارد بايد توجه کند که حتما اين مرکز ثقل در وسط دو شاخ ليفتراک قرار گيرد و از حمل بارهاي لغزان و نا متعادل خودداري نمايد. قبل از بالا بردن بار توسط ليفتراک بايد توجه شود که حتما شاخک ها کاملا زير بار قرار گيرد و راننده ليفتراک به مقدار ظرفيت بار و توانائي ليفتراک توجه نمايد .

تخليه قطعات بزرگ منهول ها و تانک ها
قطعات بزرگ لوله پلي‌اتيلن ، منهول‌ها و تانک‌ها بايد با استفاده از تسمه و يا کابل هاي مستحکم و قوي تخليه شوند تسمه بايد در قسمت بالاي منهول و يا محل تعبيه شده در بالاي تانک ها بسته شود .استفاده از دستک‌هاي نا ايمن و يا سوراخ‌هاي محصولات ممنوع مي باشد

کنترل ورود لوله و متعلقات به کارگاه
لوله درمحل کارخانه، با روش‌هاي مورد تأييد از نظرکيفيت توليد، موردکنترل قرار خواهند گرفت.کنترل‌هاي توليد خارج از اين مشخصات بوده و بايد مستقلا انجام شود. پيمانکار موظف است در موقع تحويل لوله‌هاي پلي‌اتيلن به کارگاه به نکات عمده زير توجه نموده و در صورت وجود هرگونه ايراد، موارد را با مهندس مشاور صورت جلسه نمايد.
مجموع مقاديرکالاي حمل شده از نظر مقدار با بارنامه کنترل گردد.
هر مقدار کمبود لوله يا متعلقات، همراه با ليست خسارت‌هاي احتمالي، در برگ رسيد درج شود.
ليست لوله‌هاي آسيب ديده و ليست نواقص در محموله حمل شده فوراً تهيه و اعلام شود.