خرابی های موتور

دیزل ژنراتور می‌تواند از مسائلی سوء مانند رسوبات داخلی و تجمع کربن آسیب ببیند.
رسوبات داخلی و تجمع کربن به این دلیل است که دردوره‌های طولانی کارکرد دیزل ژنراتور یا با بار کم (زیر 30 درصد) و یا با بار بیش از ظرفیت (بالای 75 درصد) فعالیت داشته است.در چنین شرایطی (زیر 30 درصد) دیزل به اصطلاح دچار خام سوزی میشود و یا در شرایط استفاده از بارهای غیر مجاز (بالای 75 درصد ) دیزل برای این که دور( RPM )خود را ثابت نگه دارد و در نتیجه فرکانس ثابتی را تثبیت کند مجبور به تزریق سوخت بیش از حد میشود که همین مهم در طول کارکرد موتور ایجاد کربن در محفظه موتور میکند.
راه‌اندازی یک موتور با بار کم سبب فشارهای به موتور می‌شود و در نتیجه رینگ پیستون بصورت ضعیفی بسته می‌شود. فشار سیلندری کم سبب احتراق ضعیف وفشار کم حاصل از احتراق کم و دما می‌شود.
همچنین احتراق ناقص سبب شکل گیری دوده و پس ماند سوخت نسوخته می‌شود که مسیر رینگ‌های پیستون را بسته و می‌چسباند و سبب کاهش شدید در کارایی دیزل ژنراتور می‌شود و فشار کم ابتدایی را تشدید می‌کند.و در حقیقت رسوب‌ها زمانی ایجاد می شوند که گازهای گرم احتراقی بصورت ضعیفی می‌وزند و رینگ پیستون را مسدود می‌کنند و سبب نیاز به روغن کاری بر روی دیواره‌های استوانه‌ای بدلیل "سوخت ناگهانی" می‌شوند و دوده‌هایی لعاب مانند ایجاد می‌کنند. کربن سخت از احتراق ضعیف شکل می‌گیرد و بسیار خراشنده و ساینده است، سپس سبب افزایش مصرف سوخت می‌شود (دود آبی). .
سپس سوخت محترق نشده از پشت رینگ پیستون نشت می‌کند و به سیستم روغن کاری سرایت می‌کند. سوختن ناقص باعث می‌شود که تزریق کننده‌های روغن بوسیله دوده مسدود شوند و باعث وخامت بیشتر در احتراق و ایجاد دودهای سیاه رنگ ‌شوند. مشکلی که با شکل گیری اسیدها در روغن موتور افزایش یافته میابد و این ساخت اسیدی (جوهری) در روغن کاری باعث کندی می‌شود اما بی‌نهایت فرسایشی و مخرب برای سطح یاتاقان ها است .
با ادامه این روند دیزل دچار تنزل (افت) میشود .چرخه تنزل به این معناست که موتور بزودی بطور پیوسته آسیب می‌بیند و ممکن است هرگز قادر به کار با توان اولیه خود نباشد.
راه‌اندازی تحت بار زیر حد مجاز و بالای حد مجاز به‌ ناچار نه تنها باعث دود سفید از سوخت نسوخته می‌شود بلکه با گذشت زمانهای بیشتر، با دود آبی و دود سیاه ، حاصل از خرابی تزریق کننده های روغن موتور به یک الاینده هوا تبدیل میشود.
به هرحال اگر این رسوبات پیشروی کند تا مرحله‌ای پیش میروند که جای رینگ‌های پیستون داخل شیارهایشان را تصرف میکنند.

ایجاد رسوبات و یا کربن اتفاق افتاده در دیزل ژنراتور اگر در مراحل اولیه شناسایی شود، میشود با رفع عیب ، عملکرد صحیح موتور ، عدم افت دیزل را تضمین کرد.به طوری که با چند نوبت تعویض روغن این مشکل رسوب کربن حل میشود.