دانستنیها درباره روغن ها و گریس

فیلتر روغن و هوا باید در هر تعویض روغن عوض شود.
یکی از دلایل خرابی و سایش موتور ، فیلر هوای نامناسب می باشد.
غلظت و سفتی روغن موتور نشان کیفیت آن نیست.
سیاه شدن روغن موتور در طول کارکرد میتواند نشان دهنده روغن نامناسب باشد.
گازوئیل در زمستان یخ می زند ولی بنزین نه
گازوئیل نیز در زمستان نیاز مند ضد یخ است.
سوخت نیز استاندارد تابستانی و زمستانی داشته و در فصل گرم و سرد با مشخصات متفاوتی باید ارایه شود.
ضدیخ از خوردگی و زنگ زدگی موتور جلوگیری میکند..
ضدیخ باید در تمام طول سال در خودرو باشد.
ضدیخ باید بطور منظم کنترل شود تا از نظر غلظت افت نکند.
ضدیخ خالص در ۱۸- درجه یخ می زند ولی وقتی با آب مخلوط می شود، تا ۵۰- درجه سانتیگراد یخ نمی زند.
روغن ترمز در واقع روغن نیست و منشا الکلی دارد.
روغن دنده را باید در فواصل مشخص تعویض کرد :از ۳۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر
واسکازین همان روغن دنده است.
والوالین همان گریس چرخ است.
کیفیت روغن موتور بر میزان مصرف سوخت تاثیر دارد.
رنگ ضدیخ هیچ ارتباطی با کیفیت آن ندارد.
کیفیت سوخت بر طول عمر روغن موتور موثر است.