درباره آنتی اسکالانت

با گذشت زمان به دليل وجود نمک هاي محلول در آب ورودي به سيستم RO، محل هاي عبور آب از غشا دچار گرفتگي شده و به اصطلاح scaling به وجود مي آيد. از جمله موادي که روي غشا رسوب مي کنند، مي توان به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات استرونيوم (SrSO?) اشاره کرد. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر متداول هستند اما مشکل ساز مي باشند. جهت جلوگيري اين رسوبات بر روي ممبرين به آب ورودي به سيستم RO ميزان دوز مناسبي آنتي اسکالانت تزريق مي شود.
تزريق آنتي اسکالانت ( نرم افزار CoRoLa-T )
ميزان تزريق انواع مواد ضد رسوب آب بستگي به پارامترهايي همچون آناليز آب، ميزان دبي، دما، pH، ميزان ريکاوري سيستم، منبع آب، نوع ممبرين و نحوه آرايش ممبرين ها دارد. به طور معمول ميزان تزريق آنتي اسکالانت ها در محدوده 1 الي ppm 6 مي باشد. رابطه ذيل نحوه محاسبه ميزان تزريق آنتي اسکالانت را بيان مي کند: chemical_antiscalant_3.jpgchemical_antiscalant_2.jpg

جهت مشاهده در اندازه بزرگتر روي تصاوير کليک کنيد

chemical_antiscalant_4.jpg V1= volume of Antiscalant _ Lit
S.G= Specific Gravity of Antiscalant
Q= Feed Flow Rate _ m3/hr
V2= volume of diluted water _ Lit
Dosing Rate _ Lit/hr
نرم افزار تحت وب CoRoLa-T اين امکان را به طراحان و کاربران محترم مي دهد تا متناسب با سيستم RO، ميزان و نوع آنتي اسکالانت مصرفي را تعيين کنند. کاربران مي توانند با استفاده از لينک زير و با وارد کردن نام کاربري و رمز عبور از اين نرم افزار استفاده کنند