در نصب دوربین مدار بسته از چه کابلی استفاده کنیم؟

اگر برايتان سوال پيش آمده که از چه کابل هايي در نصب دوربين مدار بسته بايد استفاده کنيد حتما اين مقاله را بخوانيد.
کابل هم محوري: کابل هم محوري براي جريان کابل کوتاه در محيط هاي با صداي پايين مناسب است. ساختار ضخيم آن امکان از دست دادن مقدار کمي سيگنال را ممکن مي کند. در خطوط انتقال نامتعادل امنيت مداخله اي نسبت به کابل هاي جفتي متعادل ضعيف است و هيچ امنيت داخلي براي دوربين مدار بسته ندارد . کابل هم محوري با استاندارد هاي ساختار کابلي مثل اي آي اي / تي آي اي ??? هم خواني ندارد و از آي پي حمايت نمي کند. اين کابل سنگين و گران قيمت و داراي انعطاف پذيري و ارتجاعي محدود است. نصب آن بسيار سخت، زمان بر و گران قيمت است. مجموعه رشته اي مجزا براي شارژ و يا آر اس -??? تلمتري نيازمند است.

کابل سيامس: اين کابل ، کابل هم محور متصل به به رسانا گر شارژ است. اين نتيجه داراي کشش کم تر براي نصب دوربين مداربسته است. اين سيم سنگين تر از نوع هم محوري و گران قيمت تر است. همه شرايط ديگر آن شبيه به نوع هم محوري است.

کابل يو تي پي: پيشنهاد ما براي امن ترين و ارزان قيمت ترين کابل هاي دوربين مدار بسته، کابل يو تي پي است و قطر آن کوچک تر و به آساني نصب مي شود. همچنين داراي استانداردهاي لازم ساختار کابل هاي آي آي / تي آي اي ????بي است که امکان استفاده آن در براي ويدئو، تلمتري، شارژ دوربين، صدا و آي پي/اثرنت را فراهم مي کند. عملکرد آن از درجه صدا تا گيگا بيت ( دسته بندي ?) تا هر يو تي پي طبقه بندي شده که براي ويديو استفاده شده است، متغيير است.
کابل رساناي مستقيم: حساس در برابر مداخله و نبايد براي کاربرد هاي ويديويي استفاده شود.
کابل اف تي پي و اس تي پي: اين کابل فويل شده و يا کابل نواري پوشيده براي محيط هاي مديريتي طراحي شده است. قبل از استفاده از آن، برگه داده آن را براي ظرفيت پارازيت چک کنيد. اين کابل همچنين “ظرفيت متقابل ” هم ناميده مي شود. با استپناتي ، اين مقدار بايد زير پي اف در هر فوت باشد و کابل اس تي پي نبايد هيچوقت براي ويدئو منفعل به منفعل استفاده شود.

کابل جفتي متقابل با رويه کامل: اين کابل براي انتقال ويديوي دوربين مدار بسته به شرط آن که شش و يا جفت هاي بيشتر در مجموعه باشند مناسب است. جفت هاي کم تر به اين معنا هستند که پوشش نزديک به هر جفت سيمي مي تواند منجر به افزايش ظرفيت آن ها شود.
منبع: نگاکو