دوده زدایی دیگ بخار

ديگ هاي بخار بعد از استفاده هاي مکرر دچار يکسري آلاينده هايي ميشود که براي برطرف اين آلاينده ها نيازمند تميز کردن هستند که به اصطلاح دوده زدايي ديگ بخار ميگويند.

رسوبات و خورندگي در ديگ هاي بخار :
وجود دوده , گوگرد ، خاکستر ، واناديم ، سديم و ... در سوخت هاي مصرفي در ديگ بخار ، مانند مازوت و ذغال سنگ ، غالباً باعث خورندگي شيميايي قسمتهاي مختلف ديگ بخار مي شود براي پاک سازي ديگ بخار نيازمند شستشو و دوده زدايي ديگ بخار هستيد. اين خورندگي در قسمتهاي مختلف ، نظير سوپرهيترها ، ري هيترها و ديواره هاي آبي که جزء محلهاي داغ ديگ بخار محسوب مي شوند ، و در درجه حرارت هاي بين 600-650?C، صورت مي گيرد . رسوبات و کثافات در اين محلها سخت و سمج هستند و بايد به طور مکانيکي جدا شوند . ترکيبات سديم و واناديم که به نام کمپلکس وانادات سديم مشهور است ، به صورت خميري بوده از مکاني به مکان ديگر متحرک است . امروزه براي تثبيت آنها در کشورهاي غربي از مواد افزودني شيميايي استفاده مي کنند که گران قيمت هستند . براي پاک کردن اين شدت ايجاد کثافات ، رسوبات و خورندگي آنها به نسبت سديم و واناديم در دوده زدايي ديگ بخار بستگي دارد .

از بخشهاي ديگري که در معرض خورندگي قرار مي گيرند ، گرمکن دوار و اکونومايزرها هستند که بايد مراقب بود تا در آن مکانها ، بخصوص در منطقه يانگستروم ، به نقطه شبنم نرسد . چون در صورت ايجاد شبنم ، دودهاي اسيدي ديگ بخار در آن حل و اسيدهاي خورنده باعث خورندگي شيميايي خواهند شد .

براي جلوگيري از رشد رسوبات و تجمع آنها ، لازم است به آب ديگهاي بخار ، مواد پراکنده کننده رسوب اضافه شود . اين مواد پراکنده کننده با ايجاد يک پوشش روي ذرات و تشکيل يک محلول کلوييدي شفاف ، ذرات را بصورت معلق در مي آورند و مي توان با دوده زدايي ديگ بخار , شستشو و زيراب ، آنها را از مخازن ديگ بخار خارج نمود . به اين رسوبات لجن سيال مي گويند .

مواد اصلاح کننده قديمي آب ، شامل تانين ها، ليگنين ها ، ليگنين هاي سولفونه و نشاسته هستند . اما امروزه از پلي اکريلات و پلي متا اکريلات که به نام پليمرهاي طبيعي آلي خوانده مي شوند ، استفاده مي گردد .