دوربین مدار بسته و انواع DVR

نوعي از DVR دوربين مدار بسته وجود دارد که به کامپيوتر نياز دارد و به آساني قابل استفاده و انعطاف پذيرتر است. اين نوع دي وي آر با نرم افزارهايي که تامين کننده پخش زنده و دسترسي از راه دور و ويژگي هاي اجرايي ديگر که مي توانند دي وي ار شما را چيزي بيشتر از تنها يک تصوير ضبط کند، در ارتباط باشند. يک ويژگي که پي سي ها را نسبت به دوربين هاي مستقل بيشتر به چشم مي آورد اين است که شما به دوربين مدار بسته بيشتري براي اين نوع از ثبت کننده هاي ويدئويي ديجيتالي با استفاده از تنظيمات دي وي ار کارت هاي مختلف نياز داريد. هرچند، ان چه که شما بايد در ذهن داشته باشيد اين است که اين واحد ها به دليل اجراي بالاتر اجزاي آن معمولا گران قيمت تر از نوع دي وي آر هاي مستقل هستند.
دي وي آرهاي پي سي محور اساسا پي سي استاندارد مجهز به کارت تصويري دي وي ار هستند تا تصاوير ويدئويي را از دوربين مدار بسته به فايلي ذخيره شده در هارد داريو انتقال دهند. هرچند، تصور اشتباه مردم بر اين است که هر کامپيوتر شخصي داراي کارت دي وي آر، اين کار را انجام مي دهد اما اين يک وضعيت ساده و راحت نيست. بسياري از مشکلات، قفل شدن سيستم ها و ناپايدار بودن مي توانند به کامپيوترها قدرت پردازش کافي را براي کنترل فرايند ويدئويي چند دوربيني را ندارند.

سيستم هاي دي وي آر پي سي محور از تجهيزات جديد استفاده مي کنند و به کمک تکنسين هاي دوربين مدار بسته متخصص در آزمايشگاه هاي تخصصي ساخته مي شوند. بعد از ساخت پي سي، تکنسين هاي ديگر با سيستم دوربين مدار بسته کار مي کنند تا قبل از آمادگي دوربين براي حمل، از درست بودن آن اطمينان حاصل کند. فروش دوربين مداربسته

دي وي ا رهاي مستقل
DVRهاي مستقل از سيستم هاي عملکردي استفاده مي کند که براي کنترل تنها نرم افزاردي وي آر طراحي شده اند. دي وي آرهاي مستقل مانند پخش هاي پي سي بسيار قوي هستند اما جايگزيني ديگر براي موقعيت هاي نا مناسب تر و يا مکان هايي که در آن استفاده از پي سي مناسب نيست وجود دارد.

خط گسترده از دي وي آرهاي مستقل به اندازه کافي براي پوشش بيشتر منازل و تجارت هاي کوچک به آساني متنوع هستند و با نرم افزار وصل مي شوند که تصاوير زنده، تماس از راه دور کنترل دوربين مدار بسته و عملکرد هاي اجرايي ديگر را ممکن کند. هرچند، بعضي از مدل هاي اوليه چنين امکان تماس از دور را فراهم نمي کنند.