دیگهای بخارصنعتی

اين بويلر بعنوان بويلرهاي صنعتي شناخته مي شوند و داراي راندمان بالا و کيفيت بسيار مطلوب و سرعت پاسخ مناسب مي باشند.
اين نوع بويلرها خود اتکاء (Botton Support)، داراي دو درام جداگانه ازنوع چرخش طبيعي مي باشند و قابليت توليد بخار با ظرفيت حداکثر??? تن در ساعت مي باشند.
مشعلهاي اين نوع بويلر در ديواره جلو بوده و به لحاظ آرايش سطوح حرارتي به گونه‌اي است که جريان دود بر روي سطوح بطور يکنواخت توزيع گرديده است.
کيفيت بالاي حاصله از استانداردهاي مطلوب و ساختارها و کارآيي بالاي آنها باعث استقبال مشتريان از اين نوع بويلر مي باشند.

ظرفيت و شرايط طراحي ديگ بخار صنعتي
تناژ بخار توليدي : حداکثر ??? تن در ساعت
حداکثر فشار کاري :kg/cm2g127
حداکثردماي بخار:C 515
سيستم تامين هواي احتراق : فن دمنده اجباري(Force Draft Fan)
سوخت :گازي، مايع (تک ويا دو سوخته )