دیگ بخار (بویلر) چگونه کار می کند؟

انواع مختلف بويلر (Boiler) ( ديگ بخار ) در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند كه بيشتر آنها داراي ساختمان و طراحي اصلي يكسان است و طراحي ديگ هاي بخار در صنعت بسته به نياز فني و الزامات و استانداردهاي مورد نياز به نحوي انجام مي گيرد كه بهترين كارآيي و راندمان را داشته باشد .
اصولاً يك دستگاه بويلر با دريافت انرژي حاصل از سوخت در قسمت كوره ( Furnace ) يا محفظه احتراق ، و انتقال آن به سيال داخل پوسته (Shell) باعث افزايش تدريجي دما و انرژي داخلي سيال مورد نظر مي گردد .
البته لازم به ذكر است كه در برخي از بويلر هاي بخار از جمله بويلرهاي نيروگاهي ساختار فني كمي متفاوت مي باشد و پوسته فقط در قسمت هاي مشخصي مانند درام ها وجود دارد و همچنين بويلرهاي ديگر مانند بويلرهاي (فولادي - آبگرم) و ديگ روغن داغ نيز از ساختار ويژه اي برخوردار مي باشند.
پوسته يا جداره در بويلر هاي معمولي مانند بويلر و ديگ بخار و ديگ آبداغ- آبگرم از اهميت ويژه اي برخوردار است چراكه معمولاً بايستي از قدرت تحمل فشار هاي داخلي برخوردار باشد.
در اكثر بويلر هاي گرمايشي سوخت توسط تجهيزات احتراقي دستگاه در محفظه احتراق يا كوره ديگ سوزانده مي شود و گرماي حاصل به نحوي به قسمت جذب كننده منتقل مي گردد و اين به عنوان يك سيكل دائمي در داخل بويلر تا زمان خاموشي ادامه مي يابد.
در اكثر موارد ديگهاي بخار بيشتر با حرارت و آتش مستقيم سر و كار دارند وليكن در برخي موارد مانند بويلرهاي بازيافت حرارتي (هيت ريكاوري بويلرها) ، دستگاه بويلر به نحوي طراحي مي شود كه قادر باشد حرارت خروجي يك دستگاه پر انرژي مانند توربين هاي گازي را مصرف نمايد و اصطلاحاً بازيافت حرارتي داشته باشيم .
يك دستگاه بويلر اصولاً علاوه بر اينكه داراي ساختمان مكانيكي مشخص مي باشد ، براي كاركرد مداوم و اتومات نيازمند وجود تجهيزات كنترلي و مدار فرمان نيز مي باشد .