دیگ روغن داغ

يکي از انواع ديگ ها و بويلر هاي مورد استفاده در صنعت ,ديگ روغن داغ مي باشد.ديگ روغن داغ در بسياري از موارد در صنعت استفاده مي شود,از ديگ روغن داغ در صنايع ترکيبي ,صنايع غذايي,صنايع کاغذ سازي ,صنايع چوب ,صنايع شيميايي ,صنايع چرم مصنوعي و موکت صنايع نساجي استفاده مي شود.در صنايع غذايي از ديگ روغن داغ براي دستگاه هاي سرخ کن و دستگاه هاي تجزيه چربي استفاده مي شود.ديگ روغن داغ نيز مانند ديگر ديگ ها بايستي به طور منظم بازرسي شود .تست و بازرسي ديگ روغن داغ بسيار مهم و ضروري مي باشد.
مزاياي ديگ روغن دغ
ديگ هاي روغن داغ نسبت به ديگ بخار مزاياي بسياري دارند که در زير به چند نمونه از آن ها اشاره شده است
1- زمان کمتر براي رسيدن به دماي مطلوب نسبت به ديگ بخار
2- داراي سيستم کنترلي ساده اما کارا و مفي
3- استقرار در دوحالت عمودي و افق
4-ضريب اطمينان بالا در طراحي اجزاي داخلي و بد
5- حرارت قابل تنظيم تا دماي 350 درجه سانتي گراد در فشار پاي
6- بهره برداري بالا همراه با صرفه جويي در مصرف سوخت