دیگ فولادی آبگرم چیست

رایجترین تاسیسات گرمایش ساختمان استفاده از سیستم گرمایش حرارت مرکزی با آب گرم می باشد لذا با توجه به اینکه در این سیستم انتقال حرارت توسط سیال آب انجام می شود برای اینکه بتوان انتقال انرژی حرارتی را از سوخت مشتعل شده به محیط مورد نظر انجام شود ما نیازمند نصب تاسیسات کامل گردش آب می باشیم.
مهمترین دستگاه نصب شده در تاسیسات حرارت مرکزی بویلر آبگرم (دیگ آب گرم ) می باشد که عمل انتقال حرارت حاصل از سوخت به آب را انجام می دهد و همانطور که مطلع می باشید این دیگ ها در دو نوع فولادی و چدنی رایج می باشند
دیگ آبگرم چدنی که از پره های شکل یافته از چدن ساخته می شوند در قدیم بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت ولیکن با توجه به محاسن بویلر های فولادی نسبت به دیگ چدنی امروزه استفاده از این نوع دیگ آبگرم کمتر رایج می باشد.

دیگ فولادی آبگرم از ساختار بسیار ساده ای شامل اجزای ذیل تشکیل شده است:
1-پوسته یا بدنه بویلر که وظیفه نگه داری حجم آب داخل دیگ را بعهده دارد
2-کوره اصلی که اولین مرحله ورود سوخت مشتعل شده به داخل بویلر را بعده دارد
3-کوره فرعی در بویلرهای آبگرم ظرفیت بالا (سه پاس)
4-لوله های پاس های حرارتی
5-درب ها ، پایه ها و اتصالات بویلر فولادی آبگرم