دیگ های بخار و انواع آن

ديگ هاي بخار از جمله ظروف پرکاربرد در صنايع مي باشند.مهمترين استفاده از ديگ بخار ,استفاده در صنايع براي گرمايش مي باشد.ديگ هاي بخار و انواع آن يکي از مهمترين و پرکاربردترين ظروف ديگ هاي بخار و انواع آندر صنايع مي باشند.از ديگ هاي بخار در صنايعي مانند: صنايع غذايي، نفت و پتروشيمي، شيميايي،نساجي و يونوليت و ... استفاده مي شود. ديگ هاي بخار را مي توان به دو دسته کلي تقسيم بندي کرد.1-ديگ هاي بخار لوله آبي 2-ديگ هاي بخار لوله آتشين
مهمترين نکته در ديگ هاي بخار ,حفظ ايمني آن ها مي باشد. ديگ هاي بخار از نظر ايمني و فني بايستي فاقد مشکل باشند. بازرسي مخازن تحت فشار و ديگ هاي بخار توسط شرکت بازرسي فني ديگ بخار در ايران انجام مي شود و بازرسان اين شرکت تمامي اجزاي ديگ بخار را از لحاظ ايمني بررسي مي کنند.

دراين مقاله انواع ديگ بخار به صورت مختصر بيان مي کنيم:
1-ديگ هاي بخار ترکيبي
2-ديگ هاي بخار فايرتيوب يا لوله آتشين
3-ديگ هاي بخار واترتيوب يا لوله آبي

ديگ هاي بخار لوله آبي معمولا براي کار در فشارهاي بالا استفاده مي شوند و در اين نوع از ديگ هاي بخار، آب در درون لوله هاي ديگ بخاردر جريان مي باشد وآتش به صورت مستقيم به لوله هاي ديگ بخار برخورد مي کند.
ديگ هاي بخار لوله آتشين، ديگ هاي بخاري مي باشند که با عبور دادن آتش و دود از درون لوله هاي ديگ بخار ، آب اطراف لوله ها را به درجه حرارت مورد نظر مي رساند. اين نوع ديگ هاي بخار معمولا به روش هاي سه فاز يا چهار فاز ساخته مي شوند.
ديگ هاي بخار ترکيبي نيز به صورت ترکيبي از دو نوع قبلي مي باشند ومانند انواع ديگر ديگ هاي بخار داراي کوره ولوله هاي انتقال حرارت مي باشند.