رعایت نکاتی برای قفسه بندی

- در دو طرف قفسه هاي 160 سانتي متري بايد راهرو باشد

- در يک طرف قفسه هاي 80 سانتي متري بايد راهرو باشد

- در دو طرف قفسه هاي 120 سانتي بايد راهرو باشد . اما ميتواند يکي از راهرو ها عرضي کمتر از 70 سانت را داشته باشد

- بهتر است قفسه هاي 80 سانتي را از يک طرف به ديوار بچسبانيم و در اصل در زمانهايي که عرض سالن جواي نميدهد و مجبوريم از قفسه 80 استفاده کنيم طوري برنامه ريزي کنيم که از يکطرف به ديوار بچسبد

-قفسه هاي 160 از نظر چيدمان در سالن استاندارد هستند و قفسه هاي 120 از لحاظ کيفيت در توليد و همچنين چيدمان مناسب

- بهترين تعداد طبقات که هم از لحاط صرفه اقتصادي و هم از لحاظ راحتي کار مناسب باشد 4 طبقه و حداکثر تا 6 طبقه هم پرورش قارچ انجام ميشود که به هيچ وجه توصيه نميشود

- يکي از مهمترين نکات ، ساخت قفسه هايي است که به صورت اصولي ساخته شده باشند تا از شکم زدن آنها جلوگيري شود ، زيرا همين شکم زدن قفسه ها باعث نا هموار شدن سطح زير کمپوستها خواهد شد و در زمان خاکدهي اين ناهمواري ها باعث قطر هاي مختلف خاک بر روي کمپوست خواهد شد. قفسه بندي

- تا ميتوانيد در زمان رنگ زدن قفسه ها دقت کنيد تا در حين کار زنگ زدگي کمتري بر روي قفسه ها ايجاد شود

- در جوشکاري ها دقت کامل داشته باشيد تا پس از چيدمان کمپوستها در جوشها ترکي ايجاد نشود زيرا در زمان حضور کمپوستها جوش دادن و ايجاد دود بسيار مضر است

- در پايان، صرف وقت بيشتر براي راه اندازي بهتر از ان است که در حين کار بخواهيم تغييراتي در سالن ايجاد کنيم . براي مثال اگر در حين کار به اين نتيجه برسيم که عرض قفسه ها کم است به دليل چيدن کمپوست و سنگين شدن قفسه ها راه برگشتي تا پايان دوره نخواهيم داشت 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی